งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย ขอบเขต กำเนิดนาฏกรรม 1.1 ความหมาย ขอบเขต ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ ความหมายของนาฏยศิลป์ไว้กว้างๆ ตลอดจนกำหนดการออกเสียงไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย ขอบเขต กำเนิดนาฏกรรม 1.1 ความหมาย ขอบเขต ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ ความหมายของนาฏยศิลป์ไว้กว้างๆ ตลอดจนกำหนดการออกเสียงไว้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย ขอบเขต กำเนิดนาฏกรรม 1.1 ความหมาย ขอบเขต ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ ความหมายของนาฏยศิลป์ไว้กว้างๆ ตลอดจนกำหนดการออกเสียงไว้ใน พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกรียติ พ. ศ. 2530 ดังนี้

2 เมื่อนำสองคำมารวมกันมีความหมาย ดังนี้ ศิลปะ คือ การแสดงออกมาให้ ปรากฏขึ้นอย่างงดงาม น่าพึงชมก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ตรงกับภาษาอังกฤษ “ARTS” นาฏ, นาฏ -( นาด, นาตะ - นาดตะ -) น. นางละคร, นางฟ้อนรำ, ไทยใช้ ความหมาย หญิงสาวสวย เช่น นาง นาฏ นุชนาฏ ( ป., ส.) นาฏศิลป์ ( นาดตะสิน ) น. ศิลปะแห่ง การละครหรือการฟ้อนรำ

3 นาฏศิลป์ และ นาฏยศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ ทั้งที่เป็นระบำ รำ เต้น และ อื่นๆ ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งละครรำ โขน หนัง ใหญ่ ฯลฯ ปัจจุบันมักมีคนคิดชื่อใหม่ให้ดู ทันสมัยคือ นาฏกรรม สังคีตศิลป์ วิพิธทัศนา และศิลปะการแสดง ซึ่งมีความหมาย ใกล้เคียงกันเพราะเป็นคำที่ครอบคลุมศิลปะ แห่งการร้อง การรำ และการบรรเลงดนตรี นาฏก ( นาตะกะ ( หลัก ), นาดตะกะ ( นิยม )) น. ผู้ฟ้อนรำ นาฏย ( นาดตะยะ -) ว. เกี่ยวกับการ ฟ้อนรำ, เกี่ยวกับการแสดงละคร ( ส.) นาฏกรรม ( นาดตะกำ ) น. การ ละคร การฟ้อนรำ

4 คำศัพ ท์ ระบำ มักหมายถึงการที่คน หมู่หนึ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไป ทำท่า ทางเหมือนๆกันบ้าง แตกต่างกัน บ้าง ในการแสดงชุดหนึ่งๆและ อาจมีการแปรแถว หรือตั้งซุ้มเป็น รูปต่างๆเป็นระยะๆ เช่น ระบำ ดาวดึงส์ ระบำโบราณคดี ระบำ สุโขทัย

5 ฉุยฉาย พราหมณ์ รำ มีความหมายคล้ายระบำ แต่มัก เป็นการแสดงเดี่ยวและแสดงคู่ ที่สำคัญ เน้นการใช้มือและแขน ทำท่าต่างๆ เช่น รำอวยพร รำเหย่ย รำฉุยฉาย พราหมณ์

6 เต้น มีความหมายถึงการออก ท่าทาง โดยเน้นการใช้ขาและเท้า เป็นท่าและจังหวะต่างๆ เช่น เต้นโขน เต้นสาก เต้น โขน เต้นสาก

7 ฟ้อน เป็นคำกลางๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้ แทนคำแรกในการแสดงภาคเหนือและ ภาคอีสาน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนลาว แพน ฟ้อนม่านมงคล การแสดงอีสาน เช่น ฟ้อนภูไท

8 เซิ้ง เป็นคำที่มีสองความหมาย ความหมายแรกในอีสานใช้เรียกการแห่ เช่น แห่บั้งไฟที่มีการร้อง ( การลำ ) การ แห่บั้งไฟ และการฟ้อนในขบวนแห่นั้น แต่ในภาคกลางนิยมเรียกการฟ้อนต่างๆ ของภาคอีสานว่า เซิ้ง ยกเว้นการฟ้อน ของพวกภูไท การเต้นของพวกแสก การ รำของพวกเขมร เรือม เป็นภาษาถิ่นการแสดง นาฏกรรมของแถบอีสานใต้ ซึ่งรวม หมายถึง รำ เต้น อาทิ เรือมอันเร เรือมซันตรูจน์ ส่วนคำว่า เจรียง หมายถึง การร้อง

9 เต้นรำ เป็นคำรวม หมายถึงการ ที่ชายหญิงจับคู่กันแล้วออกท่าทางของ ขาและเท้าผสมผสานกัน โดยมีจังหวะ เพลงต่างๆบรรเลงประกอบ เช่น วอลซ์ แทงโก้ ช่าช่าช่า การเต้นรำนี้บางที เรียกว่า ลีลาศ แต่ในกรณีบางคู่เต้น อาจเต้นตามใจชอบ โดยไม่จำเป็นต้อง รักษาการเคลื่อนไหวให้เข้าขากัน ซึ่ง มักเรียกว่า “ ดิ้น ” ซัด เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในการรำ ละครชาตรีและโนรา ที่เรียกว่าซัดชาตรี หรือรำซัด ซึ่งหมายถึงการวาดแขนและ มืออย่างรวดเร็ว

10 นาฏลีลา และ ด๊านซ์ เป็นคำที่ใช้ แทนกันเพื่อหมายถึงการแสดง สมัยใหม่หรือทางสากล ปัจจุบันคำว่า นาฏลีลาไม่ค่อยนิยมใช้เท่ากับคำว่า ด๊านซ์ และพลอยเรียกคนที่เต้นเป็น อาชีพว่า ด๊านซ์เซอร์ ซึ่งตรงกับคำ ไทยอีกคำหนึ่งว่า “ หางเครื่อง ”

11

12 1. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการ แสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 1.1 มนุษย์แสดงอารมณ์ตาม ธรรมชาติออกมาตรงๆ เช่น การเสียใจก็ ร้องไห้ ดีใจก็ปรบมือ หรือส่งเสียงหัวเราะ การกำเนิดและความเป็นมา ทางด้านนาฏกรรม มูลเหตุในการเกิด นาฏศิลป์

13 1.3 มีการประดิษฐ์คิดท่าทางให้มี ลีลาที่วิจิตรบรรจงขึ้น จนกลายเป็น ท่วงทีลีลาการฟ้อนรำที่งดงามมีลักษณะ ที่เรียกว่า “ นาฏยภาษา ” หรือ “ ภาษา นาฏศิลป์ ” ที่สามารถสื่อความหมายด้วย ศิลปะแห่งการแสดงท่าทางที่งดงาม มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ 1.2 มนุษย์ใช้กิริยาอาการเป็นสื่อ ความหมายให้ชัดเจนขึ้น กลายเป็น ภาษาท่า เช่น กวักมือเข้าหาตัวเอง มูลเหตุในการเกิดนาฏศิลป์

14 4. เกิดจากการเล่นเลียนแบบของมนุษย์ อาทิ เรือม กระโน๊บติงตอง มวยโบราณ ฟ้อนแมงตับเต่า เป็นต้น 2. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะ ธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การฟ้อนผีฟ้า เรือมมฆ๊วต บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 3. เกิดจากการที่มนุษย์ประดิษฐ์หา เครื่องบันเทิงใจ หรือการเกี้ยวพาราสี อาทิ ฟ้อนกระโป๋ เรือมซันตูจ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย ขอบเขต กำเนิดนาฏกรรม 1.1 ความหมาย ขอบเขต ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ ความหมายของนาฏยศิลป์ไว้กว้างๆ ตลอดจนกำหนดการออกเสียงไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google