งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจความชื่นชอบ ในแนวเพลง ของ นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยม ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจความชื่นชอบ ในแนวเพลง ของ นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยม ปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจความชื่นชอบ ในแนวเพลง ของ นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยม ปลาย

2 ประเภทของแนว เพลง 1. POP : เป็นแนวเพลงซึ่งมีลักษณะของโมโลดี้ที่ฟัง ง่าย ฟังสบาย และมีท่วงทำนองที่พริ้วไหว สามารถสร้าง ความสนุกสนานให้กับผู้ฟังได้ 2. JAZZ : ร่าเริงค่อนช้างไปทางหรูหรา เครื่องดนตรีส่วน ใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องลม เช่น แซ็กโซโฟน 3. TECHZO : แนวนี้มักจะได้ยินตามในผับ ได้ยินแล้ว อยากเต้นอยากดิ้น ด้วยจังหวะที่หนักแน่นและเสียงเพลง ที่ทุ้มดังๆ เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็น sound effect 4. HIP-POP : คล้ายแนว TECHNO แต่ซอฟกว่า ฟังแล้ว เข้าถึงอารมณ์จริงๆ จะเน้นที่ตัวนักร้องที่ร้องเป็นจังหวะ และมีคำสัมผัสในเนื้อร้อง

3 5. SOUL / R&B : เน้นเนื้อร้องเกี่ยวกับเรื่องความรัก ซึ้งๆ กับการเล่นจังหวะที่พอดีกัน ดนตรีสดใส แต่ยังไม่สดใส เท่า POP เครื่องดนตรีไม่จำกัดแนว 6. BALLED : เป็นอีกแนวที่เนื้อร้องเกี่ยวกับความรัก ซึ้งๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อิมเมจของ BALLED คือ ผู้หญิงวัย แรกเริ่มมีความรัก เครื่องดนตรีไม่จำกัดแนว 7. ROCK : ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้น เท่ เร้าใจ ไม่จำเป็นต้อง ใช้จังหวะหนักแน่นหรือเร็วเสมอไป แค่ฟังแล้วรู้สึก ตื่นเต้นเร้าใจก็เพียงพอแล้ว

4 คำชี้แจงแบบสำรวจ ระดับชั้นและเพศมีผลต่อการชอบ แนวเพลงหรือไม่ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สวคท.) ขอบเขตการ สำรวจ

5 แบบฟอร์มแบบ สำรวจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ เพศ ชาย หญิง ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 POPJAZZTECHNOHIP-HOPR&BBALLADROCKFUNK อื่นๆ

6 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะ ชอบแนวเพลง POP และ R&B ในเพศหญิงและเพศชายมีความเหมือนในแนว เพลง POP แต่ในเพศชายจะมีความชอบในเพลง ROCK มากกว่าเพศหญิง

7 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมแล้วชอบแนว POP เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพศหญิงจะมีความชอบในแนวเพลง TECHNO และ HIP- HOP มากกว่าเพศชาย

8 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี ความชื่นชอบในแนวเพลง POP และ R&B ในเพศหญิงและเพศชายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนมากไม่มีความแตกต่างในการชอบแนวเพลง ส่วน ใหญ่แล้วชอบเหมือนๆกัน

9 สรุปแบบสำรวจระหว่างนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงและนักเรียนต่าง ระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 หรือ 6 มี ความชอบในแนวเพลง POP อาจเป็นเพราะว่าแนว เพลงส่วนใหญ่เป็นแนวเพลง POP จึงหาฟังง่าย ดนตรี สบายๆ ฟังแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายตามเนื้อเพลงไป ด้วย ในแนว R&B ก็เช่นเดียวกัน ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนนั้น ส่วนใหญ่มี แนวเพลงที่ชอบเหมือนกัน อาจมีเพียงบางส่วนที่ ชอบหลายแนวเพลง เพศเดียวกันหรือต่างระดับชั้นล้วนมีแนวเพลงที่ชอบ เหมือนกัน แต่เพศชายบางส่วนชอบแนว ROCK มากกว่า และเพศหญิงบางส่วนชอบแนว HIP-HOP มาก ว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากลักษณะในเพศชายและ เพศหญิงหรือลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น

10 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

11 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน

12 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน

13 เปรียบเทียบความชื่นชอบแนวเพลง แต่ละระดับชั้น

14 เปรียบเทียบความชอบแนวเพลงระหว่างเพศ หญิงและเพศชาย

15 ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจความชื่นชอบ ในแนวเพลง ของ นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยม ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google