งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม พระหรรษทาน - บาป พระหรรษทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อะไรบ้าง ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน ข. พระหรรษทานขอบเขต พระ หรรษทานนิรันดร ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม พระหรรษทาน - บาป พระหรรษทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อะไรบ้าง ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน ข. พระหรรษทานขอบเขต พระ หรรษทานนิรันดร ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถาม พระหรรษทาน - บาป

3 พระหรรษทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อะไรบ้าง ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน ข. พระหรรษทานขอบเขต พระ หรรษทานนิรันดร ค. พระหรรษทานนิรันดร พระ หรรษทานปัจจุบัน ง. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานขอบเขต

4 พระหรรษทานอะไรที่เป็น พระคุณเหนือธรรมชาติที่ทำให้ วิญญาณสนิทกับพระเจ้า ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิ กร ข. พระหรรษทานปัจจุบัน ค. พระหรรษทานนิรันดร ง. พระหรรษทานขอบเขต

5 เราสูญเสียพระหรรษทานศักดิ์ สิทธิกรเมื่อใด ก. เมื่อเราทำบาปเบา ข. เมื่อเราทำบาปหนัก ค. เมื่อเราลืมสารภาพ บาปบางประการ ง. ทั้ง 3 ข้อรวมกัน

6 ข้อใดไม่ใช่ฤทธิ์กุศลเหนือ ธรรมชาติที่เกี่ยวกับพระเจ้า ก. ความเชื่อ ข. ความรัก ค. ความยุติธรรม ง. ความไว้ใจ

7 ข้อใดแสดงว่า เรามีความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์ ก. ขาว ไปเยี่ยมนักโทษใน เรือนจำ ข. ดำ บริจาคเงินช่วย ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ค. แดง ให้อภัยแก่เพื่อนที่ด่า เขาเมื่อวานนี้ ง. ถูกทุกข้อ

8 ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่ระลึกถึง การทรมานและการ สิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ก. การอวยพรศีลมหา สนิท ข. การแห่ใบลาน ค. พิธีนพวาร ง. การเดินรูป 14 ภาค

9 พระหรรษทานคืออะไร ก. พระคุณพิเศษที่พระเจ้า ประทานแก่มนุษย์ ข. บ่อเกิดแห่งชีวิต ค. ทางแห่งความรอดของ พระเจ้า ง. แนวทางนำชีวิตสู่สวรรค์

10 ข้อใดไม่อยู่ในพวก เดียวกัน ก.อิจฉา ข. ฆ่าคน ค. โมโห ง. เกียจคร้าน

11 บาปต้นมีกี่ ประการ ก. 5 ประการ ข. 6 ประการ ค. 7 ประการ ง. 8 ประการ

12 บาปจองหองเป็นอย่างไร ก. แดง กินอาหารอย่าง มูมมาม ข. น้อย ไม่เชื่อฟังคำสั่ง สอนของคุณแม่ ค. เขียว เอาไม้ตีศีรษะ เพื่อนแตก ง. ดำ เป็นคนเห็นแก่ตัว เสมอ

13 ข้อใดแสดงให้เห็นลักษณะ ของคนอิจฉา ก. ต๋อง ไม่พอใจที่ตุ๊กตีศีรษะ ตน ข. แดง ชวนดำหนีโรงเรียน ค. อิ๊ด แสดงความยินดีกับติ๊ก เมื่อติ๊กสอบได้ที่ 1 ง. สมปอง หาทางกลั่นแกล้ง สมชาย เพราะสมชาย เรียนเก่งกว่าตน

14 คนเกียจคร้านมีลักษณะ อย่างไร ก. ดำ ป่วยเลยหยุดเรียน ข. แดง ทำการบ้านอย่างขอ ไปที ค. อ๊อด ไม่ยอมออกมาร้อง เพลงหน้าชั้นเพราะอาย เพื่อนๆ ง. เบิร์ด ผิดนัดกับแหวน

15 ที่เราเรียกว่า “ บาปต้น ” เพราะว่าอะไร ก. เพราะมันเป็นต้นเหตุให้ เกิดบาปอื่นๆ ข. มันเป็นบาปที่เราต้อง สารภาพก่อนบาปอื่นๆ เวลา เราแก้บาป ค. เพราะมันเป็นบาปที่มนุษย์ คู่แรกได้ทำ ง. เพื่อให้ง่ายในการจดจำ

16 คนที่วุ่นวายใจ นอกลู่นอก ทาง เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ ถูกอารมณ์ เป็นคนชนิดใด ก. คนเกียจคร้าน ข. คนจองหอง ค. คนโมโห ง. คนอิจฉา

17 คนที่เสียใจเมื่อคนอื่นได้ดี และยินดีเมื่อคนอื่นได้ร้าย เป็นคนชนิดใด ก. คนเกียจคร้าน ข. คนจองหอง ค. คนโมโห ง. คนอิจฉา

18 การที่แดงหนีโรงเรียน จัดเป็น บาปต้นประการใด ก. เกียจคร้าน ข. จองหอง ค. โมโห ง. อิจฉา


ดาวน์โหลด ppt คำถาม พระหรรษทาน - บาป พระหรรษทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อะไรบ้าง ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน ข. พระหรรษทานขอบเขต พระ หรรษทานนิรันดร ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google