งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ หมอลำ ” หมายถึง การร้องเป็นทำนองตามคำกลอนใน หนังสือผูก คนที่จำคำกลอนในลำต่างๆได้มากและไปแส ในงานบุญต่างๆเรียกว่า “ หมอลำ ” การแสดงหมอลำมีพัฒนาการอย่างยาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ หมอลำ ” หมายถึง การร้องเป็นทำนองตามคำกลอนใน หนังสือผูก คนที่จำคำกลอนในลำต่างๆได้มากและไปแส ในงานบุญต่างๆเรียกว่า “ หมอลำ ” การแสดงหมอลำมีพัฒนาการอย่างยาวนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ หมอลำ ” หมายถึง การร้องเป็นทำนองตามคำกลอนใน หนังสือผูก คนที่จำคำกลอนในลำต่างๆได้มากและไปแส ในงานบุญต่างๆเรียกว่า “ หมอลำ ” การแสดงหมอลำมีพัฒนาการอย่างยาวนาน คู่กับคนที่พูด ภาษาลาว ไทย ในยุคแรกเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมรักษา โรคภัยไข้เจ็บ เรียกว่า ลำผีฟ้า ลำส่องลำทรงหรือลำเหยา ดังปรากฏในชุมชนลาวแลผู้ไท “ หมอลำ ” เป็น ศิลปะการแสดงที่เป็นหนึ่งในวิญาณทั้งห้าของความเป็น อีสาน อันได้แก่ลาบ ข้าวเหนียว ส้มตำ หมอลำ หมอแคน ศิลปะการแสดงที่เรียกว่า “ หมอลำ ” คือ การขับลำผู้ที่มี ความสามารถสนใจใฝ่รู้ชุมชนคนอีสานจะเรียกว่า “ หมอ ” เช่น ผู้ที่มีความชำนาญในการใช้ยาเรียกว่า “ หมอยา ” ผู้ที่มี ความชำนาญในการใช้โหราศาสตร์เรียกว่า “ หมอ มอ ” ผู้ที่ ชำนาญในการใช้เวทย์มนต์ เรียกว่า “ หมอมนต์ ” ผู้ชำนาญ ในการไล่ผีเรียกว่า “ หมอผี ” ผู้ที่มีความชำนาญในการเป่า แคนเรียกว่า “ หมอแคน ” ดังนั้นผู้มีความชำนาญในการอ่าน หนังสือและขับลำประกอบเสียงแคนจึงเรียกว่า “ หมอลำ ” ดังนั้นสมัยโบราณลำพื้นเป็นที่นิยมกันมาก เวลามีงานบุญ เช่น บุญแจกข้าว บุญกฐิน ชาวบ้านมักจะหาลำพื้น มาลำ เป็นมหรสพ หมอลำ

2 หมอลำพื้น หมอลำพื้น หมายถึง การลำที่ ลำเป็นนิทานหรือลำเป็นเรื่อง ใช้คนเล่นคนเดียว

3 หมอลำกลอน หมอลำกลอน หมายถึง การลำ ที่ประชันกันด้วน กลอนลำที่ หมอลำใช้ลำเป็นทำนอง

4 หมอลำหมู่ หมอลำหมู่ หมายถึงหมอลำที่ ลำเป็นลำทางยาวใช้ผู้เล่น หลายคน การลำแสดงเหมือน ละครหรือลิเกของภาคกลาง

5 ลำเพลิน ลำเพลิน หมายถึง หมอลำหมู่ที่ใช้ทำนองลำที่ ครึกครื้นสุกสนาน นางเอกหมอลำเพลินนิยมนุ่งกระโปงสั้นเน้น เรื่องการเต้น เป็นสำคัญ

6 หมอลำซิ่ง หมอลำซิ่งหมายถึงหมอลำเล่นประกอบดนตรี สากล เป็นหมอลำที่มีลีลาการแสดงประกอบ จังหวะท่าทางที่เร่งเร้าครื้นเครง

7 หมอลำผีฟ้า หมอลำผีฟ้าหมายถึง หมอลำที่ใช้ในการรักษา คนไข้ คนป่วย โดยใช้ผู้หญิงประมาน 4-5 คน ลำ เป็นทำนองลำพื้น

8 หมอลำภูไท หมอลำภูไท หมายถึง หมอลำพื้นถิ่นของชน เผ่าภูไทมีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์

9 หมอลำฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง หมอลำฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง หมายถึง หมอลำที่ นิยมเล่นแถบฝั่งซ้ายแม่โขงเช่น หมอลำ ตัง หวาย คอนสวรรค์ สีพันดอน มหาชัย บ้านซอก สาละวัน

10 กันตรึม กันตรึม หมายถึง เป็นการละเล่นของกลุ่ม วัฒนธรรมอีสานใต้

11 เพลงโคราช เพลงโคราช หมายถึง การละเล่นของ กลุ่มวัฒนธรรมโคราช


ดาวน์โหลด ppt “ หมอลำ ” หมายถึง การร้องเป็นทำนองตามคำกลอนใน หนังสือผูก คนที่จำคำกลอนในลำต่างๆได้มากและไปแส ในงานบุญต่างๆเรียกว่า “ หมอลำ ” การแสดงหมอลำมีพัฒนาการอย่างยาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google