งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 พื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกพื้นที่การให้บริการและ จำนวนประชากรที่ให้บริการ 7/2

3 พื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ปรับปรุงโรงกรอง ความถี่ : เมื่อการปรับปรุงโรงกรอง วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกประวัติการปรับปรุงโรงกรอง เพิ่มกำลังการผลิต ประปาดื่มได้ ความถี่ : เมื่อมีการติดตั้งจุดประปาดื่มได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลจุดที่ตั้งของประปาดื่ม ได้ของ กปภ. 7/3

4 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนประชากร งานบริการฯ – กปภ. สาขา รายปี ข้อมูลพื้นที่ ให้บริการ ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง เมื่อ ปรับปรุง ข้อมูลประปาดื่มได้ 7/4

5 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : พื้นที่ให้บริการ 1: เพิ่มข้อมูล พื้นที่ให้บริการ 7/5

6 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : พื้นที่ให้บริการ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 7/6

7 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : ข้อมูลพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร 1: เพิ่มข้อมูล พื้นที่ให้บริการ และจำนวน ประชากร 7/7

8 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : ข้อมูลพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 7/8

9 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง 1: เพิ่มข้อมูล การปรับปรุงโรง กรอง 7/9

10 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 7/10

11 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : น้ำประปาดื่มได้ 1: เพิ่มข้อมูล น้ำประปาดื่ม ได้ 7/11

12 ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร หน้าจอ : น้ำประปาดื่มได้ 2: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 3: กดปุ่ม บันทึก รายการ 1: กดปุ่มเพิ่ม รายการ 7/12

13 รายงาน รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและ พื้นที่ให้บริการ รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย รายงานประปาดื่มได้ 7/13

14 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและพื้นที่ ให้บริการ 7/14

15 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร หน้าจอ : รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและพื้นที่ ให้บริการ 7/15

16 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย 7/16

17 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร หน้าจอ : รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย 7/17

18 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานประปาดื่มได้ 7/18

19 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวน ประชากร หน้าจอ : รายงานประปาดื่มได้ 7/19


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google