งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบพื้นที่ให้บริการและ จำนวนประชากร

2 พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกพื้นที่การให้บริการและจำนวนประชากรที่ให้บริการ

3 พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ปรับปรุงโรงกรอง ความถี่ : เมื่อการปรับปรุงโรงกรอง วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกประวัติการปรับปรุงโรงกรองเพิ่มกำลังการผลิต ประปาดื่มได้ ความถี่ : เมื่อมีการติดตั้งจุดประปาดื่มได้ วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกข้อมูลจุดที่ตั้งของประปาดื่มได้ของ กปภ.

4 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร รายปี ข้อมูลพื้นที่ให้บริการ ข้อมูลจำนวนประชากร เมื่อปรับปรุง ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง ข้อมูลประปาดื่มได้ งานบริการฯ – กปภ.สาขา

5 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : พื้นที่ให้บริการ 1: เพิ่มข้อมูล พื้นที่ให้บริการ

6 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : พื้นที่ให้บริการ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ

7 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : ข้อมูลพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร 1: เพิ่มข้อมูล พื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร

8 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : ข้อมูลพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ

9 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง 1: เพิ่มข้อมูล การปรับปรุงโรงกรอง

10 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : ข้อมูลการปรับปรุงโรงกรอง 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ

11 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : น้ำประปาดื่มได้ 1: เพิ่มข้อมูล น้ำประปาดื่มได้

12 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : น้ำประปาดื่มได้ 3: กดปุ่มบันทึกรายการ 2: กรอกรายละเอียดข้อมูล 1: กดปุ่มเพิ่มรายการ

13 รายงาน รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและพื้นที่ให้บริการ
รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย รายงานประปาดื่มได้

14 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและพื้นที่ให้บริการ 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

15 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานข้อมูลการเปิดดำเนินการและพื้นที่ให้บริการ

16 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

17 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานข้อมูลระบบจำหน่าย

18 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานประปาดื่มได้ 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

19 ระบบพื้นที่ให้บริการและจำนวนประชากร
หน้าจอ : รายงานประปาดื่มได้


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google