งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย

2 2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ  แนะนำเว็บไซต์  ศักยภาพพลังงาน  โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  การดาวน์โหลดข้อมูล

3 3 แนะนำเว็บไซต์ เมนูหลัก ประกาศกิจกรรมและการแจ้ง ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ

4 4 แนะนำเว็บไซต์ : เมนู webboard แบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก และชัดเจนในการ ถาม-ตอบปัญหา

5 5 แนะนำเว็บไซต์ : เมนู โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ อัพเดตการ ส่งงาน อัพเดทการ ตอบรับเข้าร่วม อบรม

6 6 แนะนำเว็บไซต์ : การเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

7 7 ศักยภาพพลังงาน

8 8 ศักยภาพพลังงาน เลือกหน่วย “ktoe” หรือ “ หน่วย กายภาพ ”

9 9 ศักยภาพพลังงาน เลือกประเภทพลังงาน “ พลังงานเชิง พาณิชย์ ” “ พลังงานทดแทน ” หรือ “ พลังงานรวม ”

10 10 เลือกรายการ “ ปีพ. ศ.” “ จังหวัด ” “ สวข.” “ ภูมิภาค ” แหล่งพลังงาน ” “ แหล่งพลังงานย่อย ” ศักยภาพพลังงาน เลือกรายการ แสดงได้มากกว่า 1 รายการ

11 เลือกแสดง จังหวัดได้ มากกว่า 1 จังหวัด สามารถ เลื่อนช่วง พ. ศ. ได้ ศักยภาพพลังงาน เลือกแสดง แหล่ง พลังงานได้ มากกว่า 1 แหล่ง คลิ๊ก LOAD CHART 11

12 12 ตัวอย่างการแสดงผล ศักยภาพพลังงานทดแทนจากข้าว จังหวัดลำปาง เชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ. ศ.2545-2555 ศักยภาพพลังงาน

13 ตารางศักยภาพพลังงานทดแทนจากข้าว จังหวัดลำปาง เชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ศักยภาพพลังงาน 13

14 14 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

15 15 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การผลิต •โรงไฟฟ้า •โรงกลั่นน้ำมัน •โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ การขนส่ง •ไฟฟ้า •ก๊าซธรรมชาติ การแจกจ่าย •สถานีไฟฟ้าย่อย •สถานีบริการ น้ำมันและแก๊ส

16 16 เลือก ประเภท “ การ ผลิต ” เลือก ชนิด “ โรงไฟ ฟ้า ” โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

17 17 เลือก จังหวัด เพื่อ แสดงผล โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เลือกตาราง โรงไฟฟ้า

18 18 เลือก จังหวัด โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โรงไฟฟ้า EGAT ในจังหวัด เชียงใหม่ เลือก สถานะการรับ ซื้อไฟฟ้า

19 19 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เลือก โรงไฟฟ้าที่มี สถานนะ จำหน่ายไฟฟ้า เข้าระบบแล้ว โรงไฟฟ้า SPP ใน จังหวัด เชียงใหม่ โรงไฟฟ้า VSPP ใน จังหวัด เชียงใหม่

20 20 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

21 21 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เลือกหน่วย เลือกประเภทพลังงาน เลือกสาขา เลือกตัวแปร เลือกปี พ.ศ. เลือกจังหวัด เลือกพลังงาน คลิ๊ก LOAD CHART

22 22 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การแสดงผลการใช้ พลังงานขั้นสุดท้าย แผนภูมิเส้น ตาราง

23 23 การดาวน์โหลดข้อมูล สมมุติ : ต้องการข้อมูลปริมาณ การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 – 2555 ทุกสาขาเศรษฐกิจ ในหน่วยพันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

24 24 การดาวน์โหลดข้อมูล เลือก ktoe เลือกพลังงานเชิงพาณิชย์ เลือกทุกสาขา เลือก ปี พ.ศ., จังหวัด, แหล่งพลังงาน, แหล่งพลังงานย่อย เลือก2545-2555 เลือกเชียงใหม่ เลือกน้ำมันสำเร็จรูป คลิ๊ก LOAD CHART เลือกแก๊สโซฮอล์ 95

25 25 การดาวน์โหลดข้อมูล เลื่อนลงมาล่างสุด มุมขวา ล่างของตารางแสดงผล

26 26 การดาวน์โหลดข้อมูล •การคัดลอกข้อมูล เพื่อนำไปวางต่อไปโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft office เป็นต้น Copy •การดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Comma Separated Values คือไฟล์ที่ใช้เก็บฐานข้อมูลสำหรับนำไปต่อยอดกับฝั่ง โปรแกรมเมอร์ CSV •การดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel Excel •การพิมพ์ข้อมูลให้เป็น Hard copy โดยใช้ printer Print

27 27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google