งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Hazard ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Hazard ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Hazard ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความร้อน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ ความชื้น ขนาดที่ทำงาน รังสี ทางกายภาพ ทางกายภาพ กรด ด่าง ตัวทำละลาย ปรอท สารก่อมะเร็ง โรคติดเชื้อ แอนแทรกซ์ ตับอักเสบ วัณโรค งู ตะขาบ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทางการยศาสตร์ Ergonomic ความเครียดจากงาน จากสังคม การเอื้อมมือกดคันบังคับสูงกว่าไหล่

2 Health Hazard ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความร้อน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ ความชื้น ขนาดที่ทำงาน รังสี ทางกายภาพ ทางกายภาพ กรด ด่าง ตัวทำละลาย ปรอท สารก่อมะเร็ง โรคติดเชื้อ แอนแทรกซ์ ตับอักเสบ วัณโรค งู ตะขาบ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทางการยศาสตร์ Ergonomic ความเครียดจากงาน จากสังคม การเอื้อมมือกดคันบังคับสูงกว่าไหล่

3 Small group discussion ครั้งที่ 1 (24 มีนาคม 2554)(10%)
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน สนทนากลุ่ม 30 นาที ประเด็นสนทนา - อาชีพที่ท่านต้องไปเผชิญในอนาคตจะส่งผลกระทบในทางบวกและลบอย่างไรบ้าง - เขียนสรุป 1 แผ่น


ดาวน์โหลด ppt Health Hazard ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google