งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Hazard ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ Ergonomic ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Hazard ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ Ergonomic ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Hazard ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ Ergonomic ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ ความชื้น ขนาดที่ทำงาน รังสี กรด ด่าง ตัวทำละลาย ปรอท สารก่อมะเร็ง โรคติดเชื้อ แอนแทรกซ์ ตับอักเสบ วัณโรค งู ตะขาบ การเอื้อมมือกดคันบังคับสูงกว่าไหล่ ความเครียดจากงาน จากสังคม

2 Health Hazard ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ Ergonomic ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ ความชื้น ขนาดที่ทำงาน รังสี กรด ด่าง ตัวทำละลาย ปรอท สารก่อมะเร็ง โรคติดเชื้อ แอนแทรกซ์ ตับอักเสบ วัณโรค งู ตะขาบ การเอื้อมมือกดคันบังคับสูงกว่าไหล่ ความเครียดจากงาน จากสังคม

3 Small group discussion ครั้งที่ 1 (24 มีนาคม 2554)(10%) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน สนทนากลุ่ม 30 นาที ประเด็นสนทนา - อาชีพที่ท่านต้องไปเผชิญใน อนาคตจะส่งผลกระทบในทางบวก และลบอย่างไรบ้าง - เขียนสรุป 1 แผ่น


ดาวน์โหลด ppt Health Hazard ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ Ergonomic ทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ความกดบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google