งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยและจริยธรรม ทางคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ). มาตราการรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ การกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึง การระวังภัยที่เกิดขึ้น การสำรองข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยและจริยธรรม ทางคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ). มาตราการรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ การกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึง การระวังภัยที่เกิดขึ้น การสำรองข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยและจริยธรรม ทางคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )

2 มาตราการรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ การกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึง การระวังภัยที่เกิดขึ้น การสำรองข้อมูล

3 มาตราการรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ – ข้อมูลถูกส่งออกไปในระบบเครือข่าย มีความเป็นไป ได้ที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับ อนุญาต – เช่น อีเมลล์

4 มาตราการรักษาความปลอดภัย การกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึง – ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ – เช่น ควรมียามเฝ้าหน้าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจ บัตรประจำตัวของผู้ที่เข้าใช้ บางแห่งมีการใช้ อุปกรณ์สแกนทางชีวภาพ (biometric scanning)

5 มาตราการรักษาความปลอดภัย การระวังภัยที่เกิดขึ้น – เตรียมตัวสำหรับภัยที่เกิดขึ้นโดยการป้องกันความ ปลอดภัย – มี 2 ด้าน ด้านกายภาพ (physical security) ซึ่งหมายถึง การป้องกัน ฮาร์ดแวร์จากคนหรือภัยธรรมชาติ ด้านข้อมูล (data security) คือการป้องกันซอฟต์แวร์และ ข้อมูลจากการดักจับหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

6 มาตราการรักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล – เก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย ถ้าสูญหายไปก็สามารถ หาใหม่ได้

7 สุขภาพกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของงาน บางอาชีพที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ สามารถได้รับผลกระทบข้างเคียงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ พนักงานพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนควรจะต้องรู้ถึงความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ

8 สุขภาพทางกาย การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยท่าที่ไม่ ถูกต้องเป็นเวลานานๆ เช่น เมื่อยสายตา ปวดหัว ปวดคอ และปวดหลัง

9 เมื่อยสายตาและปวดหัว ดวงตา – ควรจะพักสายตาประมาณ 15 นาที ทุกๆ ชั่วโมงหรือ สองชั่วโมง – หลีกเลี่ยงการใช้จอภาพที่สั่นหรือกระพริบ – วางจอภาพให้ไกลจากหน้าต่างหรือแหล่งแสงสว่าง ที่สะท้อน – เลือกใช้จอภาพที่เคลือบสารลดการสะท้อนของแสง – วางอุปกรณ์ที่จะใช้งาน เช่น หน้าจอ คีย์บอร์ด แท่น วางเอกสาร ให้อยู่ห่างจากตัวเกิน 20 นิ้ว – หมั่นทำความสะอาดฝุ่นที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

10 ปวดหลังหรือปวดคอ – การทำงานกับจอภาพหรือคีย์บอร์ดที่วางในตำแหน่ง ที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ปวดหลังหรือปวดคอได้ – ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถปรับระดับได้ เช่น เก้าอี้ที่สามารถปรับความสูงและความเอียงของพนัก พิงได้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ควรที่จะปรับระดับได้ – ควรวางจอภาพที่ระดับสายตา หรือต่ำกว่าระดับ สายตาเล็กน้อย – คีย์บอร์ดควรอยู่บนถาดที่เลื่อนเข้าออกได้ – เพิ่มแทนวางเท้าเพื่อลดความล้าของขา

11 การบาดเจ็บตึงเครียดจากการทำซ้ำๆ (Repetitive Strain Injury:RSI) – เคาะคีย์บอร์ดหรือการคลิกเมาส์บ่อยๆ และเร็วๆ หรือ การเกร็งข้อมือ – ส่งผลให้เกิดอาการโพรงกระดูกอักเสบ

12 สุขภาพด้านจิตใจ เสียงรบกวน (Noise) เช่น เครื่องพิมพ์บางชนิด เสียงจากพัดลมระบายความร้อนภายใน คอมพิวเตอร์ การติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น นับจำนวน การรับสายของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ความเครียดจากเทคโนโลยี (technostress) หมายถึง ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ หรือ เป็นความเครียดที่เกิดเมื่อต้องปรับตัวเข้าหา คอมพิวเตอร์

13


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยและจริยธรรม ทางคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ). มาตราการรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ การกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึง การระวังภัยที่เกิดขึ้น การสำรองข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google