งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II. Post harvest loss of cereal crop. : 90 % ของอาหารที่มนุษย์บริโภคมาจากธัญพืช ความสำคัญ : 90 % ของ food crops ที่ ปลูกบนดิน ขยายพันธุ์ด้วย เมล็ด II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II. Post harvest loss of cereal crop. : 90 % ของอาหารที่มนุษย์บริโภคมาจากธัญพืช ความสำคัญ : 90 % ของ food crops ที่ ปลูกบนดิน ขยายพันธุ์ด้วย เมล็ด II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 II. Post harvest loss of cereal crop

2 : 90 % ของอาหารที่มนุษย์บริโภคมาจากธัญพืช ความสำคัญ : 90 % ของ food crops ที่ ปลูกบนดิน ขยายพันธุ์ด้วย เมล็ด II. Post harvest loss of cereal crop

3 สาเหตุของการสูญเสียธัญพืช (cereal crops) 1. วิธีการเก็บเกี่ยว ขัดสี และการเก็บรักษา 2. แมลง นก หนู 3. จุลินทรีย์

4 3.2 Strorage fungi จุลินทรีย์ที่พบเมื่อเก็บนานๆ 3. จุลินทรีย์ 3.1 Field fungi ที่เกิดและติด เชื้อในแปลง (fungi, bact., nema, virus) เวลาที่เก็บ ปริมาณเชื้อที่พบบน เมล็ด Field fungi Strorage fungi

5 3.1 Field fungi

6 รูปแบบของการติดหรือ ปนเปื้อนไปกับเมล็ดแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 1. Accompanying 2. Infested seed 3. Infected seed การที่เมล็ดมีเชื้อติดไปและทำ ให้เกิดโรคกับพืช เรียก “ seed borne disease”

7 การติดไปในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับ 1. ชนิดของเชื้อ ธรรมชาติของเชื้อ 2. อายุพืช โครงสร้างของผลและเมล็ด 3. สภาพแวดล้อม

8 ผลเสียของการมีเชื้อ field fungi ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ 1. เมล็ดไม่งอก อัตราการงอกลดลง

9 3. ต้นกล้าไม่ แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย เสียหายทาง เศรษฐกิจ 2. ต้นกล้าเป็น โรคและ แพร่กระจายไป ยังต้นอื่นๆ

10 5. เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 6. ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง 7. ไม่สามารถส่งขายไปต่างประเทศ 8. อาจเกิดโทษกับผู้บริโภค 9. เมื่อนำไปขัดสี กะเทาะจะแตกหักง่าย 4. ทำให้เมล็ดเสียรูปทรง ไม่น่ารับประทาน

11 อดีต เชื้อรา : ในปี 1637 เกษตรกร พบว่าเมล็ดข้าวสาลีที่เมื่อ นำไปแช่น้ำ เมล็ดลอยและมี ผงสีดำกระจาย เมื่อนำไป ปลูกเมล็ดจะไม่งอก โรคเขม่า ดำ (smut) การพบโรคที่ติดไปกับ เมล็ดพันธุ์

12 ไส้เดือนฝอย : โรค ear cockle ในข้าวสาลี ไวรัส : โรคแรกที่พบ TMV แบคทีเรีย : common blight ของถั่ว สังเกตจาก เมล็ด ที่เพาะแล้วไม่งอก เมื่อแกะดูพบว่า cotyledon เป็นแผลสีน้ำตาล

13 1.4 Solar heat treatment ( แสงแดด ) 1. Physical treatment 1.1 Hot water treatment ( แช่น้ำร้อน ) 1.2 Radition ( ฉายรังสี ) 1.3 Ultrasonic treatment ( คลื่นเสียง ) การควบคุมไม่ให้เกิด Field fungi

14 2. Chemical treatment สารเคมีที่ใช้มีหลายชนิด ขึ้นกับเชื้อที่เข้าทำลาย นิยมใช้ กำจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด วิธีการ : คลุกหรือแช่เมล็ดในสารเคมี เช่น Thiram วิธีการ : คลุกหรือแช่เมล็ดในสารเคมี เช่น Thiram

15 3. Biological control Bacillus subtilis Trichoderma harzianum Chaetomium sp. Bacillus subtilis Trichoderma harzianum Chaetomium sp.

16 Asper gillus Penicil ium Fusari um Asper gillus Penicil ium Fusari um 3.2 Storage fungi พบมากขึ้นเมื่อเก็บนาน สามารถสร้างสาร พิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม พบมากขึ้นเมื่อเก็บนาน สามารถสร้างสาร พิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม

17 ตัวอย่างสารพิษ Aspergillus flavus Aspergillus perasiticus Penicillium varible Fusarium moniliforme Aflatoxin : Fumonisin :

18 Aflatoxin : มีหลายอนุพันธุ์ B1, B2, G1, G2 : เมื่อเชื้อสร้างแล้ว ทำลายหรือกำจัดยาก... ทนกรด ทนความร้อนได้ถึง 260  C : เมื่อเชื้อสร้างแล้ว ทำลายหรือกำจัดยาก... ทนกรด ทนความร้อนได้ถึง 260  C

19 : เป็นสารก่อมะเร็ง... aflatoxin สามารถ รวมตัวกับ DNA, RNA และ albumin ทำให้เซลล์โต ผิดปกติ กลายเป็นเนื้องอก และเป็นมะเร็งในที่สุด ส่วน ใหญ่เกิดที่ตับ : เป็นสารก่อมะเร็ง... aflatoxin สามารถ รวมตัวกับ DNA, RNA และ albumin ทำให้เซลล์โต ผิดปกติ กลายเป็นเนื้องอก และเป็นมะเร็งในที่สุด ส่วน ใหญ่เกิดที่ตับ

20 : สัตว์ที่กินอาหารที่มี สารพิษนี้จะมีการสะสม สารพิษในตับ ไต หัวใจ เลือดและนม (B1 เปลี่ยนเป็น M1 ใน 2 วันหลังกิน )

21 : ทำให้สัตว์เกิดอาการแท้งลูก Fumonisin

22 การควบคุมไม่ให้เกิด storage fungi - ตากให้แห้ง ลด ความชื้นในเมล็ด (13- 14% MC; Moisture content) - เก็บในที่เหมาะสม ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

23 http://evaluate.eng.psu.ac.th/evaluate/login.php


ดาวน์โหลด ppt II. Post harvest loss of cereal crop. : 90 % ของอาหารที่มนุษย์บริโภคมาจากธัญพืช ความสำคัญ : 90 % ของ food crops ที่ ปลูกบนดิน ขยายพันธุ์ด้วย เมล็ด II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google