งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน

2 โครงการ ปี 2553 1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านสไลด์ H&E 2
โครงการนำระบบฐานข้อมูลพัฒนางานบล็อกพาราฟิน 3 โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านสไลด์ H&E ขอทุน คณะแพทยศาสตร์

3 โครงสร้างงานพัฒนา โครงสร้างงานพัฒนา สไลด์ H&E บล็อกพาราฟิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทุกขั้นตอน ความถูกต้อง รวดเร็ว การใช้ระบบฐานข้อมูล บล็อกพาราฟิน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยืม – คืนบล็อกพาราฟิน 2. การตรวจสอบทุกขั้นตอน 3. ความถูกต้อง รวดเร็ว 4. การใช้ระบบฐานข้อมูล

4 งานพัฒนาด้านสไลด์ H&E
ทำบล็อกพาราฟิน ตรวจหัวสไลด์ตรงกับใบ Request พิมพ์นัมเบอร์ติดหัวสไลด์ จัดแบ่งพยาธิแพทย์ แพทย์ใช้ทุน ตรวจเช็คสไลด์ก่อนอบ อบ ย้อมสี เม้าท์สไลด์ ตัดเนื้อเยื่อบาง ตรวจสอบความถูกต้อง ของบล็อกพาราฟิน กระบวนการผลิตสไลด์ H&E ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5 งานพัฒนาด้านบล็อกพาราฟิน
ลงทะเบียนส่ง +คืน ค้นบล็อกพาราฟิน ลงทะเบียนใบเบิก รับใบเบิก ขั้นตอนการยืม-คืน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6 ระบบฐานข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์
การติดตามผลสไลด์ผู้ป่วย ประโยชน์ จำนวนสไลด์ เวลาค้นน้อย ความถูกต้อง คุณภาพ ฐานข้อมูลเก็บได้นาน ประโยชน์ จำนวนบล็อกพาราฟิน เวลาค้นน้อย ความถูกต้อง คุณภาพ รู้ที่มาที่ไป ฐานข้อมูลเก็บได้นาน ข้อมูลการผลิตสไลด์ ข้อมูลการผลิตบล็อก ข้อมูลการเบิกจ่ายบล็อก โปรแกรมการสืบค้นในอนาคต

7 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google