งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน www.pathology.kku.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน www.pathology.kku.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน www.pathology.kku.ac.th.

2 โครงการ ปี 2553 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านสไลด์ H&E 1 โครงการนำระบบฐานข้อมูลพัฒนางาน บล็อกพาราฟิน 2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านสไลด์ H&E ขอทุน คณะแพทยศาสตร์ 3

3 โครงสร้างงานพัฒนา สไลด์ H&E 1. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 2. การตรวจสอบทุก ขั้นตอน 3. ความถูกต้อง รวดเร็ว 4. การใช้ระบบ ฐานข้อมูล โครงสร้างงานพัฒนา บล็อกพาราฟิน 1. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การยืม – คืน บล็อกพาราฟิน 2. การตรวจสอบ ทุกขั้นตอน 3. ความถูกต้อง รวดเร็ว 4. การใช้ระบบ ฐานข้อมูล

4 งานพัฒนาด้านสไลด์ H&E ทำบล็อกพาราฟิน ตรวจหัวสไลด์ตรงกับใบ Request พิมพ์นัมเบอร์ติดหัวสไลด์ จัดแบ่งพยาธิแพทย์ แพทย์ใช้ทุน ตรวจเช็คสไลด์ก่อนอบ อบ ย้อมสี เม้าท์สไลด์ ตัดเนื้อเยื่อบาง ตรวจสอบความถูกต้อง ของบล็อกพาราฟิน กระบวนการ ผลิตสไลด์ H&E ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

5 งานพัฒนาด้านบล็อกพาราฟิน บล็อกพาราฟิน ลงทะเบียนส่ง + คืน ค้นบล็อกพาราฟิน ลงทะเบียนใบเบิก รับใบเบิก บล็อกพาราฟิน ขั้นตอนการยืม - คืน บล็อกพาราฟิน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

6 ระบบฐานข้อมูล และการนำไปใช้ ประโยชน์ ข้อมูลการผลิตสไลด์ ข้อมูลการผลิตบล็อก ประโยชน์ จำนวนสไลด์ เวลาค้นน้อย ความถูกต้อง คุณภาพ ฐานข้อมูลเก็บ ได้นาน การติดตามผลสไลด์ผู้ป่วย โปรแกรมการสืบค้นในอนาคต ข้อมูลการเบิกจ่ายบล็อก ประโยชน์ จำนวนบล็อก พาราฟิน เวลาค้นน้อย ความถูกต้อง คุณภาพ รู้ที่มาที่ไป ฐานข้อมูลเก็บ ได้นาน

7 LOGO www.patholog.kku.ac.th.


ดาวน์โหลด ppt LOGO ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนางานสไลด์ H&E และ บล็อกพาราฟิน www.pathology.kku.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google