งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 กุมภาพันธ์ 2554

2 บุคลากรงานเซลล์วิทยา
Cytopathologist 4 คน Cytotechnologist (พิเศษ ) 2 คน Cytotechnologist 6 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ คน เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล 1 คน

3 แผนผังห้องเซลล์วิทยา
ห้องปฏิบัติการ ห้องสันทนาการ ทางเดิน ห้องอ่านสไลด์ ห้องลงทะเบียน

4 เซลล์วิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี
Cytotechnologist อ่านแล้วลงผลเองในระบบ ส่ง QC 20 % QC ออกวัน/วัน โดย Cytotechnologist (พิเศษ ) 2 คน อ่าน คนอ่านเป็นคนสุดท้ายเป็นคนลงชื่อในใบพิมพ์ผล แล้วจึงปล่อยผลออก กรณีผลผิดปกติส่งCytopathologist และ Cytopathologist (พิเศษ ) มีหน้าที่มาดูในช่องเองว่ามีสไลด์ให้อ่านหรือไม่ เมื่ออ่านเสร็จให้นำกลับมาส่งที่โต๊ะลงผล

5 ระบบอื่นๆ ในร่างกาย อ่านโดย Cytotechnologist, Cytotechnologist (พิเศษ) ในรายที่ปกติให้ออกผลได้เลย ในรายที่ผิดปกติต้องส่งต่อให้ Cytopathologist และให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล พิมพ์และ Cytopathologist เป็นคนปล่อยผล ไม่ได้ทำ QC ทำเทียบผลกับชิ้นเนื้อในรายที่ผลผิดปกติเท่านั้น ทั้ง 2 ระบบ

6 ห้องปฏิบัติการ มีบุคลากร 3 คน เปลี่ยนเวรกันทำ โดยมีหน้าที่ - เตรียม
มีบุคลากร 3 คน เปลี่ยนเวรกันทำ โดยมีหน้าที่ - เตรียม - ย้อม - ติด - แบ่ง - เบิกวัสดุ - เตรียมขวดใส่สิ่งส่งตรวจ

7 ห้องลงทะเบียน มีบุคลากร 1 คน มีหน้าที่ - รับสิ่งส่งตรวจ - ลงทะเบียน
มีหน้าที่ - รับสิ่งส่งตรวจ - ลงทะเบียน - ลงผล - ส่งผล - เบิกและรับพัสดุ

8 ปัจจุบันมีสิ่งส่งตรวจประมาณ 40,000 ราย / ปี
ออกผลได้ภายใน 4 วันทำการ 99 % ทำ QC วัน / วัน ความพึงพอใจของลูกค้าทำปีละ 1 ครั้ง ทั้งภายในและภายนอก มีการสอบทบทวนความรู้ทุกปี หรือใช้การอบรม

9 มีบุคลากร 1 คนทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO ทั้งหมด (เขียนคู่มือ แบบฟอร์ม)
ทุกคนที่อ่านผลและลงชื่อในใบรายงานผลต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานของ สมอ. ระดับอื่นๆก็ต้องสอบตามระดับการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน คนทำคู่มือจะต้องทำ Flow chart แล้วทำคู่มือและเอกสารตาม Flow chart ทุกคนต้องรู้ Flow chart และต้องปฏิบัติตามคู่มือ ทุกคนต้องมี Port folio และเก็บผลการสอบทบทวนความรู้ หรือใบประกาศจากการอบรม

10 สิ่งส่งตรวจต้องเก็บไว้จนกว่าจะออกผลเสร็จ
สไลด์แยกเก็บปกติและผิดปกติ สไลด์เก็บไว้ 5 ปีในรายปกติ และเก็บ 10 ปีในรายผิดปกติ ใบรายงานผลเก็บไว้ 5 ปี มีคนเข้าออก(จากภายนอก) มีสมุดลงชื่อ หน่วยงาน วันที่ เวลาเข้า-ออก จุดประสงค์ คนอนุญาต มีสมุดรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมระบุวันที่เข้าออกเพื่อสะดวกในการทำระยะเวลาการออกผล มีสมุดส่งผล มีการจดบันทึกการตามผลทุกระบบ

11 มีใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และปฏิเสธโดยทีมแพทย์
สารเคมี มีคนควบคุม มีใบเตรียม บอกชื่อสาร วันที่เตรียม วันหมดอายุและชื่อผู้เตรียม มีแบบฟอร์มการย้อมสี และบันทึกทุกวัน เครื่องย้อมสีอัตโนมัติต้องทดลองย้อมก่อนการทำงานจริงทุกวัน เครื่องมือทุกเครื่องต้องมีคู่มือ มีวิธีปฏิบัติการใช้เครื่องมือ มีแบบฟอร์มการใช้งาน แบบฟอร์มการทำความสะอาด แบบฟอร์มการซ่อม แบบฟอร์มการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบคือ centrifuge thermometer และนาฬิกาจับเวลา เครื่องย้อมสีอัตโนมัติ Hood ไม่ต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือ

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google