งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี 11 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี 11 กุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี 11 กุมภาพันธ์ 2554

2 บุคลากรงานเซลล์วิทยา Cytopathologist4 คน Cytotechnologist ( พิเศษ )2 คน Cytotechnologist 6 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล1 คน

3 ห้องอ่าน สไลด์ แผนผังห้องเซลล์ วิทยา ห้องสันทนาการ ห้องปฏิบัติการ ห้องลงทะเบียน ทางเ ดิน

4 เซลล์วิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี Cytotechnologist อ่านแล้วลงผลเองในระบบ ส่ง QC 20 % QC ออกวัน / วัน โดย Cytotechnologist ( พิเศษ ) 2 คน อ่าน คนอ่านเป็นคนสุดท้ายเป็นคนลงชื่อในใบพิมพ์ผล แล้วจึงปล่อยผลออก กรณีผลผิดปกติส่ง Cytopathologist และ Cytopathologist ( พิเศษ ) มีหน้าที่มาดูในช่องเอง ว่ามีสไลด์ให้อ่านหรือไม่ เมื่ออ่านเสร็จให้นำกลับมา ส่งที่โต๊ะลงผล

5 ระบบอื่นๆ ในร่างกาย อ่านโดย Cytotechnologist, Cytotechnologist ( พิเศษ ) ในรายที่ปกติให้ออกผลได้เลย ในรายที่ผิดปกติต้องส่งต่อให้ Cytopathologist และให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล พิมพ์และ Cytopathologist เป็นคนปล่อยผล ไม่ได้ทำ QC ทำเทียบผลกับชิ้นเนื้อในรายที่ผลผิดปกติเท่านั้น ทั้ง 2 ระบบ

6 ห้องปฏิบัติการ มีบุคลากร 3 คน เปลี่ยนเวรกันทำ โดยมีหน้าที่ - เตรียม - ย้อม - ติด - แบ่ง - เบิกวัสดุ - เตรียมขวดใส่สิ่งส่งตรวจ

7 ห้องลงทะเบียน มีบุคลากร 1 คน มีหน้าที่ - รับสิ่งส่งตรวจ - ลงทะเบียน - ลงผล - ส่งผล - เบิกและรับพัสดุ

8 ปัจจุบันมีสิ่งส่งตรวจประมาณ 40,000 ราย / ปี ออกผลได้ภายใน 4 วันทำการ 99 % ทำ QC วัน / วัน ความพึงพอใจของลูกค้าทำปีละ 1 ครั้ง ทั้งภายใน และภายนอก มีการสอบทบทวนความรู้ทุกปี หรือใช้การอบรม

9 มีบุคลากร 1 คนทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO ทั้งหมด ( เขียนคู่มือ แบบฟอร์ม ) ทุกคนที่อ่านผลและลงชื่อในใบรายงานผลต้องสอบ ให้ผ่านมาตรฐานของ สมอ. ระดับอื่นๆก็ต้องสอบตามระดับการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกัน คนทำคู่มือจะต้องทำ Flow chart แล้วทำคู่มือและ เอกสารตาม Flow chart ทุกคนต้องรู้ Flow chart และต้องปฏิบัติตามคู่มือ ทุกคนต้องมี Port folio และเก็บผลการสอบทบทวน ความรู้ หรือใบประกาศจากการอบรม

10 สิ่งส่งตรวจต้องเก็บไว้จนกว่าจะออกผลเสร็จ สไลด์แยกเก็บปกติและผิดปกติ สไลด์เก็บไว้ 5 ปีในรายปกติ และเก็บ 10 ปีในราย ผิดปกติ ใบรายงานผลเก็บไว้ 5 ปี มีคนเข้าออก ( จากภายนอก ) มีสมุดลงชื่อ หน่วยงาน วันที่ เวลาเข้า - ออก จุดประสงค์ คนอนุญาต มีสมุดรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมระบุวันที่เข้าออกเพื่อ สะดวกในการทำระยะเวลาการออกผล มีสมุดส่งผล มีการจดบันทึกการตามผลทุกระบบ

11 มีใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และปฏิเสธโดยทีมแพทย์ สารเคมี มีคนควบคุม มีใบเตรียม บอกชื่อสาร วันที่ เตรียม วันหมดอายุและชื่อผู้เตรียม มีแบบฟอร์มการย้อมสี และบันทึกทุกวัน เครื่องย้อมสีอัตโนมัติต้องทดลองย้อมก่อนการทำงาน จริงทุกวัน เครื่องมือทุกเครื่องต้องมีคู่มือ มีวิธีปฏิบัติการใช้ เครื่องมือ มีแบบฟอร์มการใช้งาน แบบฟอร์มการทำ ความสะอาด แบบฟอร์มการซ่อม แบบฟอร์มการสอบ เทียบเครื่องมือ เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบคือ centrifuge thermometer และนาฬิกาจับเวลา เครื่องย้อมสี อัตโนมัติ Hood ไม่ต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือ

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt หน่วยเซลล์วิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี 11 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google