งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดค่าเริ่มต้น และ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดค่าเริ่มต้น และ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดค่าเริ่มต้น และ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver

2 ไปที่ menu Site  New Site… หรือ Site  Manage Sites  New  Site

3 mySite http://localho st/mySite/

4

5 C:\AppServ\w ww\mySite\

6

7

8

9

10 Manage Sites…

11 Click ปุ่ม Edit

12 Advanced  Remot e Info 

13 Advanced  Testing Server 

14 เริ่มเขียน Script PHP

15 Edit  Prefer nces… เพื่อให้แสดงผล ภาษาไทยได้

16

17

18

19

20 hello.p hp

21 กดปุ่ม F12 เพื่อ Preview ใน Browser

22 การสร้างฟอร์มรับ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล

23 สร้างไฟล์ใหม่ เพื่อสร้างฟอร์มมารับ ข้อมูล

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 พิมพ์ชื่อกล่องรับ ข้อความ

37

38

39

40

41

42

43 Enter ลงมาอีก 1 บรรทัด ให้อยู่ ใน form ที่เป็นเส้นประสีแดง เพื่อแทรก ปุ่ม

44

45

46

47

48

49 เขียน code PHP เพื่อนำเข้า ข้อมูลไปไว้ในฐานข้อมูลที่สร้าง ขึ้นด้วย phpMyAdmin

50 จากในไฟล์ form.html ได้ เขียน code ไว้ว่า ให้นำข้อมูลที่กรอกลงในฟอร์มที่ สร้างขึ้น ไปทำ action ( กระทำ ) ในไฟล์ save_db.php

51

52

53

54

55 Download ไฟล์ 1.save_db.php 2.connect.php

56 1. เปิดไฟล์ form.html 2. กดปุ่ม F12 เพื่อเปิด Web Browser 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเข้าไปผ่าน form ที่สร้างขึ้น ( ลองกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ก่อน แล้วค่อยทดลองกรอก เป็นภาษาไทย ) 4. เปิด phpMyAdmin ตรวจสอบดูข้อมูลในตาราง userinfo ว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้น หรือไม่

57 Assignment 1 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ใน phpMyAdmin เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา โดย ฐานข้อมูลชื่อ Resume ตารางชื่อ Student มี 7 field คือ id, name, surname, nickname, address, tel, email

58 2. สร้าง form จาก Dreamweaver เพื่อรับข้อมูลนักศึกษามาเก็บลง ในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดค่าเริ่มต้น และ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google