ต้องตั้งชื่อตัว แปรให้ตรง กับฟอร์ม Sam12-1.asp Sub Nickname_onFocus() document.form1.nickname.Value= " นายกอ " End sub">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [#12] ตัวอย่าง VBScript เพื่อใช้ตรวจสอบค่า บนฟอร์ม การใช้ Java script ยืนยันการลบข้อมูล การตรวจสอบอีเมลล์ด้วย java script การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [#12] ตัวอย่าง VBScript เพื่อใช้ตรวจสอบค่า บนฟอร์ม การใช้ Java script ยืนยันการลบข้อมูล การตรวจสอบอีเมลล์ด้วย java script การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [#12] ตัวอย่าง VBScript เพื่อใช้ตรวจสอบค่า บนฟอร์ม การใช้ Java script ยืนยันการลบข้อมูล การตรวจสอบอีเมลล์ด้วย java script การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้ โปรแกรมสามารถกรอกได้เฉพาะภาษาไทย

2 2 ตัวอย่าง VBScript การใช้ Message Box เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ ฝั่ง Client ด้วย VBScript

3 3 VBScript ให้แทรกไว้ก่อนที่จะ เรียกใช้ ต้องตั้งชื่อตัว แปรให้ตรง กับฟอร์ม Sam12-1.asp Sub Nickname_onFocus() document.form1.nickname.Value= " นายกอ " End sub

4 4 ในไฟล์เดียวกันให้แทรก tag ของ form ลงไป Nickname: Detail : Sam12-1.asp

5 5 แบบฝึกหัด 5 พฤษภาคม เดือน :: ชื่อเดือน ไทย :: SUBMIT เมื่อเลือกรายการเดือนที่เป็นตัวเลขแล้วแล้ว ให้แสดงเดือนไทยในช่องด้านล่าง.. ทันที โดยไม่ต้องกด submit

6 6 การใช้ Javascript ยืนยันการลบ ข้อมูลใน DB สร้างฐานข้อมูลใน Ms-Access ตั้งชื่อ mydatabase.mdb ตารางชื่อ Month เก็บไฟล์ไว้ที่ห้อง DB

7 7 การใช้ Javascript ยืนยันการลบ ข้อมูล id เดือน ลบ Sam12-2.asp

8 8 Sam12-2.asp ( ต่อ ) function Conf (object) { if (confirm("ยืนยันการลบข้อมูลเดือน [ ] ") ==true) { return true; } return false; } " onClick="return Conf (this)">ลบ

9 9 Sam12-3.asp

10 10 การตรวจสอบอีเมลล์ด้วย java script Sam12-4.ASP

11 11 ชื่อ อีเมลล์ หัวข้อ รายละเอียด

12 12 การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้ โปรแกรมสามารถกรอกได้เฉพาะ ภาษาไทย function check_thai(ch){ var len, digit; if(ch == " "){ len=0; }else{ len = ch.length; } for(var i=0 ; i = "a" && digit ="0" && digit ="A" && digit <="Z"))){ ; }else{ return false; } } return true; } Sam12-5.ASP

13 13 การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้ โปรแกรมสามารถกรอกได้เฉพาะ ภาษาไทย ( ต่อ ) function checkvalue() { if(!check_thai(document.fThai.n.value) || document.fThai.n.value == "" ) { alert('Please Enter Text Thai Only'); return false; }else{return true;} } Number Sam12-5.ASP


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [#12] ตัวอย่าง VBScript เพื่อใช้ตรวจสอบค่า บนฟอร์ม การใช้ Java script ยืนยันการลบข้อมูล การตรวจสอบอีเมลล์ด้วย java script การใช้ JavaScript ตรวจสอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google