งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมออนไลน์
ควรรู้อะไรบ้าง ? พื้นฐานภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา SQL Dreamweaver Photoshop

2 การเขียนโปรแกรมออนไลน์
โปรแกรมที่ใช้ AppServ Macromedia Dreamweaver Photoshop WS FTP

3 การเขียนโปรแกรมออนไลน์
เนื้อหา ความรู้พื้นฐานภาษา HTML การใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver การสร้าง Form ในการรับข้อมูล การติดตั้ง AppServ ภาษา PHP - การติดต่อฐานข้อมูล ฐานข้อมูล MySQL - PhpMyadmin Workshop (ระบบข้อมูลบุคคล)

4 การเขียนโปรแกรมออนไลน์
รับข้อมูล ประมวลผล DB

5 HTML

6 Dreamweaver

7 Form

8 AppServ

9 PHP

10 MySQL

11 ตาราง person ID int(2) รหัส หรือลำดับ * Uname varchar(10) ชื่อผู้ใช้
Field Name Data Type Description PK ID int(2) รหัส หรือลำดับ * Uname varchar(10) ชื่อผู้ใช้ Passwd รหัสผ่าน Name varchar(30) ชื่อ – สกุล Address varchar(100) ที่อยู่ Mobile varchar(15) โทรศัพท์มือถือ Mail varchar(40) อีเมล์

12 Workshop “ระบบข้อมูลบุคคล”

13 ระบบข้อมูลบุคคล หน้าแรก(ล็อกอิน) => index.php, login.php
ดูข้อมูล => show.php เพิ่มข้อมูล => form_add.php, add.php แก้ไขข้อมูล => form_edit.php, edit.php ลบข้อมูล => del.php ค้นหาข้อมูล => form_search.php, search.php

14 หน้าแรก(ล็อกอิน) รับข้อมูล ตรวจสอบ index.php ข้อมูล login.php ผิด ถูก
หน้าหลัก main.php

15 ดูข้อมูล เลือกเมนู เลือกข้อมูลจากตารางมาแสดง main.php show.php

16 เพิ่มข้อมูล รับข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงในตาราง form_add.php ข้อมูล add.php
หน้าดูข้อมูล show.php

17 แก้ไขข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข รับข้อมูลที่แก้ไข show.php
ข้อมูล (ID) form_edit.php แก้ไขข้อมูลในตารางตาม (ID) edit.php

18 ลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ ลบข้อมูลในตารางตาม (ID) show.php
del.php

19 ค้นหาข้อมูล รับข้อมูลที่ต้องการค้นหา แสดงข้อมูลที่ค้นหา
form_search.php search.php กรณีต้องการค้นหาใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google