งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมออนไลน์ พื้นฐานภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา SQL Dreamweaver Photoshop ควรรู้อะไรบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมออนไลน์ พื้นฐานภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา SQL Dreamweaver Photoshop ควรรู้อะไรบ้าง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมออนไลน์ พื้นฐานภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา SQL Dreamweaver Photoshop ควรรู้อะไรบ้าง ?

2 การเขียนโปรแกรมออนไลน์ AppServ Macromedia Dreamweaver Photoshop WS FTP โปรแกรมที่ใช้

3 การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานภาษา HTML การใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver การสร้าง Form ในการรับข้อมูล การติดตั้ง AppServ ภาษา PHP - การติดต่อฐานข้อมูล ฐานข้อมูล MySQL - PhpMyadmin Workshop ( ระบบข้อมูลบุคคล ) เนื้อหา

4 การเขียนโปรแกรมออนไลน์ รับข้อมูลประมวลผล DB

5 HTML

6 Dreamweaver

7 Form

8 AppServ

9 PHP

10 MySQL

11 ตาราง person Field NameData TypeDescriptionPK IDint(2) รหัส หรือ ลำดับ * Unamevarchar(10) ชื่อผู้ใช้ Passwdvarchar(10) รหัสผ่าน Namevarchar(30) ชื่อ – สกุล Addressvarchar(100 ) ที่อยู่ Mobilevarchar(15) โทรศัพท์มือ ถือ Mailvarchar(40) อีเมล์

12 Workshop “ ระบบข้อมูลบุคคล ”

13 ระบบข้อมูลบุคคล หน้าแรก ( ล็อกอิน ) => index.php, login.php ดูข้อมูล => show.php เพิ่มข้อมูล => form_add.php, add.php แก้ไขข้อมูล => form_edit.php, edit.php ลบข้อมูล => del.php ค้นหาข้อมูล => form_search.php, search.php

14 หน้าแรก ( ล็อกอิน ) index.phplogin.php main.php รับข้อมูล ตรวจสอบ หน้าหลัก ข้อมูล ถูก ผิด

15 ดูข้อมูล main.phpshow.php เลือกข้อมูลจากตารางมาแสดงเลือกเมนู

16 เพิ่มข้อมูล form_add.phpadd.php show.php รับข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงในตาราง หน้าดูข้อมูล ข้อมูล

17 แก้ไขข้อมูล form_edit.php edit.php รับข้อมูลที่แก้ไข แก้ไขข้อมูลในตารางตาม (ID) ข้อมูล (ID) show.php เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

18 ลบข้อมูล ลบข้อมูลในตารางตาม (ID) ข้อมูล (ID) show.php เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ del.php

19 ค้นหาข้อมูล form_search.phpsearch.php แสดงข้อมูลที่ค้นหารับข้อมูลที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหาใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมออนไลน์ พื้นฐานภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา SQL Dreamweaver Photoshop ควรรู้อะไรบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google