งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Sever Page 1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Sever Page 1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Sever Page 1

2 2

3 3 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด ( ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ ) 2. Get คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มต่อกัน เป็นประโยคเดียว

4 4

5 5 ช่องกรอกข้อความ (Text Fields) Text Fields ใช้สำหรับรับค่าข้อมูลผ่าน คีย์บอร์ดเช่น username ชื่อ สกุล ฯลฯ โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

6 Password Field 6

7 Radio Button 7 ใช้สำหรับเลือกค่าของข้อมูล ( มีหลายตัวเลือก แต่เลือกได้ทีละ 1 ค่า โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

8 Checkbox 8 ใช้สำหรับเลือกค่าข้อมูล ( มีหลาย ตัวเลือก และสามารถเลือกได้หลายค่า โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

9 9 ใช้สำหรับเลือกค่าของข้อมูล แบบกล่องรายการตัวเลือก Popup ( มีหลายตัวเลือกแต่เลือก ได้ 1 ค่า )

10 10

11 Active Sever Page 11

12 Active Sever Page 12

13 13 เป็นการรับค่าข้อมูลที่ถูกส่ง ข้อมูลมาจากฟอร์ม Html ไฟล์ที่ บันทึกจะเป็นไฟล์นามสกุล.php


ดาวน์โหลด ppt Active Sever Page 1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google