งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ 1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) 2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ 1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) 2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ 1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) 2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล (Validation and Verification) 4. การจัดแฟ้มข้อมูล ( Filing)

2 5. การประมวลผล (Data Processing) 6. การสอบถามและค้นคืนข้อมูล (Data Query and Data Retrieval) 7. การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) 8. การทำรายงาน (Reporting)

3 9. การทำสำเนา (Duplication) 10. การสำรองข้อมูล (Back up) 11. การกู้ข้อมูล (Data Recovery) 12. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) 13. การทำลายข้อมูล (Data Scraping) โดยปกติแล้วขั้นตอนที่ 1 และ 2 มักจะรวมเป็นขั้นตอนเดียวกับบาง ขั้นตอน เช่น การประมวลผล ต้องทำ เป็นประจำ บางขั้นตอนก็ทำเป็น บางครั้งบางคราว


ดาวน์โหลด ppt ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ 1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) 2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google