งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HO Session 13: Database System Concept & Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HO Session 13: Database System Concept & Tools"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HO 343 -- Session 13: Database System Concept & Tools
EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School

2 ฐานข้อมูล กับ ตู้เอกสาร
ใช้เนื้อที่เก็บน้อย ค้นหาข้อมูลได้ง่าย ค้นหาข้อมูลได้เร็ว ลดความน่าเบื่อ ความถูกต้องสูง ใช้เนื้อที่เก็บมาก ค้นหาข้อมูลยาก ใช้เวลาค้นหานาน เป็นงานที่น่าเบื่อ ผิดพลาดง่าย

3 Database ... A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Sales data Sales analysis Database Personnel data Training needs analysis Accounting data Payroll Data from different sources Applications

4 Database System ... A computerized record keeping system
Database system must represent the real world GIGO : Garbage In, Garbage Out

5 Without Database … Data Redundancy ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี
รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม

6 Without Database … Data Inconsistency ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี
สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม

7 Without Database … Lack of Integrity ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร
รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม

8 Why Database? ... Data can be shared Redundancy can be reduced
Inconsistency can be avoided Integrity can be maintained Security restrictions can be applied HRIS Database

9 ระบบจัดการฐานข้อมูล ... Database Management System (DBMS)
Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Data Entry DBMS Software Update Database Inquiry

10 ตัวอย่างระบบจัดการฐานข้อมูล ...
Client/Server DB2 Oracle Ingres Sybase Progress PC dBASE FoxPro Access Paradox

11 หน้าที่พื้นฐานของฐานข้อมูล ...
Data Definition การนิยามข้อมูล Create Tables and Relationships Data Manipulation การจัดการข้อมูล Add, Delete, Update Query and Report

12 หน้าที่อื่น ๆ ของฐานข้อมูล ...
Data Security ความปลอดภัย Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์ Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล Performance ประมวลผลได้เร็ว

13 Computer Workshop Microsoft Access 97

14 Next Classes Sep. 13 1. HRIS Database Content
2. Database Design Principles 3. Computer Workshop: Database Design 4. HRIS Database Development Sep HRIS Database Applications 2. HR Research System 3. HR Intelligence System 4. Integrated HRIS Sep Presentation 2. Wrap Up


ดาวน์โหลด ppt HO Session 13: Database System Concept & Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google