งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

2 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44 1.5 ด.ช.สิระภพ วสุประสาท 48 1.5 ด.ญ.อารยา จูห้อง 51 1.5

3 จากตารางข้อมูลเราก็ได้พบปัญหาของ แต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป เช่น บางคนก็มี น้ำหนักเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ การทดสอบ สมรรถภาพได้ไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ และ สาเหตุก็มาจากหลายๆเรื่อง เช่น มีการออก กำลังกายไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญ อาหาร มีการพักผ่อนได้น้อยกว่าเวลาที่ พอเหมาะ ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ฯลฯ

4

5 วิธีการดำเนินการ การปฎิบัติตนในการลดน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ใน เกณฑ์ดี 1. เมื่อครบทกๆ 1 สัปดาห์ควรชั่งน้ำหนัก แล้วจด บันทึกไว้ 2. พยายามห้ามกินขนมขบเคี้ยว หรืออาหารที่ไม่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ควรรับประทานอาหารที่เป็นผัก ผลไม่ พืชสีเขียว เพราะจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ ไม่ค่อย เป็นโรคภัยไข้เจ็บ 4. ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ไม่ควรออกกำลัง กายหักโหมเกินไป ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้ง ละ 30 นาที่ -1 ชั่วโมง

6 ชื่อสมาชิกน้ำหนัก ก่อน หลัง ส่วนสูง ก่อน หลัง ด. ญ. ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 65 1.61 1.64 ด. ญ. ญดาพร แก้วสนั่น 46 44 1.6 1.62 ด. ช. พีระภพ ศิริ ทองจักร์ 44 41 1.5 1.57 ด. ช. สิรภพ วสุ ประสาท 48 45 1.5 1.56 ด. ญ. อารยา จู ห้อง51 1.5 1.52

7 http://www.afic.org/What%20You%20Should%20Know%20A bout%20Weight%20Management_TH.htm http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4- 5/no12/teen.html http://pirun.ku.ac.th/~b5013265/page3.html บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google