งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

2 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ ด.ช.สิระภพ วสุประสาท ด.ญ.อารยา จูห้อง

3 จากตารางข้อมูลเราก็ได้พบปัญหาของ แต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป เช่น บางคนก็มี น้ำหนักเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ การทดสอบ สมรรถภาพได้ไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ และ สาเหตุก็มาจากหลายๆเรื่อง เช่น มีการออก กำลังกายไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญ อาหาร มีการพักผ่อนได้น้อยกว่าเวลาที่ พอเหมาะ ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ฯลฯ

4

5 วิธีการดำเนินการ การปฎิบัติตนในการลดน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ใน เกณฑ์ดี 1. เมื่อครบทกๆ 1 สัปดาห์ควรชั่งน้ำหนัก แล้วจด บันทึกไว้ 2. พยายามห้ามกินขนมขบเคี้ยว หรืออาหารที่ไม่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ควรรับประทานอาหารที่เป็นผัก ผลไม่ พืชสีเขียว เพราะจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ ไม่ค่อย เป็นโรคภัยไข้เจ็บ 4. ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ไม่ควรออกกำลัง กายหักโหมเกินไป ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้ง ละ 30 นาที่ -1 ชั่วโมง

6 ชื่อสมาชิกน้ำหนัก ก่อน หลัง ส่วนสูง ก่อน หลัง ด. ญ. ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ ด. ญ. ญดาพร แก้วสนั่น ด. ช. พีระภพ ศิริ ทองจักร์ ด. ช. สิรภพ วสุ ประสาท ด. ญ. อารยา จู ห้อง

7 bout%20Weight%20Management_TH.htm 5/no12/teen.html บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี. ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ 72 1.61 ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น 46 1.6 ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ 44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google