งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
 กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี  สมาชิกกลุ่ม 1. ด.ญ.อารยา จูห้อง เลขที่ ม.1/9 (หัวหน้ากลุ่ม) 2. ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ เลขที่ ม.1/9 3. ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น เลขที่ 14 ม.1/9 4. ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ เลขที่ 34 ม.1/9 5. ด.ช.สิรภพ วสุประสาท เลขที่ 45 ม.1/9

2 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง
ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ ด.ช.สิระภพ วสุประสาท ด.ญ.อารยา จูห้อง

3 ปัญหาและสาเหตุ จากตารางข้อมูลเราก็ได้พบปัญหาของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป เช่น บางคนก็มีน้ำหนักเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพได้ไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ และ สาเหตุก็มาจากหลายๆเรื่อง เช่น มีการออกกำลังกายไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญอาหาร มีการพักผ่อนได้น้อยกว่าเวลาที่พอเหมาะ ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ฯลฯ

4 แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตสมวัย 1. ออกกำลังกายเป็นประจำ 2
   แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตสมวัย 1. ออกกำลังกายเป็นประจำ 2. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ การเปลี่ยนเเปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สังคม 3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น คืออาหารจำพวกโปรตีน เเละ คาร์โบไฮเดรต(ควรครบ 5 หมู่)   วิธีการดูเเลน้ำหนัก 1.ออกกำลังกาย 2.ไม่ทานอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไป 3. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดมากเกินไป วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 1.  ออกกำลังกาย 2.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

5 วิธีการดำเนินการ การปฎิบัติตนในการลดน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดี 1.เมื่อครบทกๆ 1 สัปดาห์ควรชั่งน้ำหนัก แล้วจดบันทึกไว้ 2.พยายามห้ามกินขนมขบเคี้ยว หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3.ควรรับประทานอาหารที่เป็นผัก ผลไม่ พืชสีเขียว เพราะจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ ไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ 4.ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ไม่ควรออกกำลังกายหักโหมเกินไป ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ30นาที่-1 ชั่วโมง

6 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ก่อน หลัง ส่วนสูง ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ ด.ญ.ญดาพร แก้วสนั่น ด.ช.พีระภพ ศิริทองจักร์ ด.ช.สิรภพ วสุประสาท ด.ญ.อารยา จูห้อง

7 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google