งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
By Juthawut Chantharamalee Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

2 บทที่ 9 การจัดแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม (Frame)
บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

3 บทนำ การใช้เฟรมเซต (Frame Set) เป็นการแบ่งหน้าจอของบราวเซอร์ออกเป็นส่วนย่อยที่เรียกว่าเฟรม ทำให้สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดบนหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างเฟรม 1. เลือกที่Tab Frame 2. เลือกรูปแบบ Frame ที่ต้องการ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

4 การสร้างเว็บเพจลงในเฟรม
เมื่อกำหนดเฟรมเซตขึ้นมาแล้ว สามารถออกแบบเว็บเพจลงในแต่ละเฟรมที่สร้างได้ตามที่ต้องการ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

5 การแทรกเว็บเพจที่สร้างไว้แล้วลงในเฟรม
หากทำการสร้างหน้าเว็บย่อยเอาไว้แล้ว สามารถนำมาประกอบในเฟรมเซตที่สร้างไว้ได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เลือกเมนูWindow จากนั้นเลือก other แล้วเลือก Frames 2. เลือกส่วนของเฟรมที่ต้องการจะแทรกเว็บเพจจากหน้าต่าง Frame Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

6 การแทรกเว็บเพจที่สร้างไว้แล้วลงในเฟรม
3. คลิกที่ปุ่มรูปโฟลเดอร์ในช่อง Src ที่หน้าต่าง Properties เพื่อเลือกไฟล์เว็บเพจที่ ต้องการแทรก แล้วคลิกที่ปุ่ม OK จะได้ชื่อเว็บเพจที่ต้องการในช่อง Src Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

7 The End Unit 8 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google