งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 9 การจัดแบ่งหน้า เว็บเพจด้วยเฟรม (Frame) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ การใช้เฟรมเซต (Frame Set) เป็นการแบ่งหน้าจอของ บราวเซอร์ออกเป็นส่วนย่อยที่เรียกว่าเฟรมทำให้สามารถใช้ พื้นที่ทั้งหมดบนหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้าง เฟรม 1. เลือกที่ Tab Frame 2. เลือกรูปแบบ Frame ที่ต้องการ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 การสร้างเว็บเพจลงในเฟรม เมื่อกำหนดเฟรมเซตขึ้นมาแล้ว สามารถออกแบบเว็บเพจ ลงในแต่ละเฟรมที่สร้างได้ตามที่ต้องการ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 การแทรกเว็บเพจที่สร้างไว้แล้วลงในเฟรม หากทำการสร้างหน้าเว็บย่อยเอาไว้แล้ว สามารถนำมา ประกอบในเฟรมเซตที่สร้างไว้ได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เลือกเมนู Window จากนั้นเลือก other แล้วเลือก Frames 2. เลือกส่วนของเฟรมที่ต้องการจะแทรกเว็บเพจจาก หน้าต่าง Frame Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 การแทรกเว็บเพจที่สร้างไว้แล้วลงในเฟรม 3. คลิกที่ปุ่มรูปโฟลเดอร์ในช่อง Src ที่หน้าต่าง Properties เพื่อเลือกไฟล์เว็บเพจที่ ต้องการแทรก แล้วคลิกที่ปุ่ม OK จะได้ชื่อเว็บเพจที่ ต้องการในช่อง Src Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 The End Unit 8 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google