งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee ปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee ปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee ปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 5 แรม (RAM) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ หน่วยความจำหลักหรือแรม (RAM) คำว่า RAM ย่อมาจาก Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ของ คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการพักข้อมูลก่อนทำการ ส่งไปยังซีพียู เมื่อซีพียูประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพักไว้ที่แรมอีกครั้ง ก่อนที่นำไปแสดงผลตามคำสั่งของเครื่อง คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลเฉพาะเวลาที่มีไฟฟ้า หล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อปิดเครื่องหน่วยความจำ ดังกล่าวจะถูกลบไปด้วย Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 ประเภทของหน่วยความจำแรม หน่วยความจำแรมแบ่งออกตามโครงสร้างของการ ผลิตได้ดังนี้ 1. SRAM (Static RAM) เป็นหน่วยความจำแรมที่ผลิต จากทรานซิสเตอร์ที่มีความเร็วสูง ราคาแพง เป็น หน่วยความจำที่ถูกนำไปใช้ในหน่วยความจำแคช สำหรับซีพียูและเมนบอร์ด 2. DRAM (Dynamic RAM) เป็นหน่วยความจำแรมที่ ผลิตที่มีคุณสมบัติที่มีความประหยัดไฟฟ้า ได้ถูก นำมาเป็นหน่วยความจำหลักของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หากมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงหน่วยความจำ จะบันทึกข้อมูลไว้ได้ เมื่อปิดไฟฟ้าข้อมูลที่ หน่วยความจำได้เก็บไว้จะสูญหายไปทันที Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 ชนิดของแรม หน่วยความจำแรมแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้ 1. EDO RAM EDO RAM ย่อมาจาก Extended Data Output RAM เป็นแรมประเภท DRAM แต่มีความเร็วสูงกว่า แรม รุ่นผลิตเพื่อใช้กับเครื่องรุ่น 286, 386 ทำงานแบบ 32 บิต และเครื่องรุ่น 486 ทำงานแบบ 64 บิตเป็นแรม สำหรับเครื่องรุ่น Pentium มีจำนวนขาสัญญาณ 72 ขา เป็นสล๊อตแบบ SIMM (Single Inline Memory) ปัจจุบันแรมประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยม แสดงได้ดังรูปที่ 5.1 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 รูปที่ 5.1 รูปแสดงแรมชนิด EDO RAM Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 ชนิดของแรม 2. SDRAM SDRAM ย่อมาจาก Synchronous DRAM เป็นแรมที่ใช้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีจำนวนขาสัญญาณ 168 ขา เพื่อใช้เสียบกับสล๊อตแบบ DIMM (Dual Inline Memory Module) ขนาด 64 บิต สำหรับเครื่องที่มี ความเร็วบัสตั้งแต่ 100-133 MHZ เป็นภาวะการทำงาน ของซีพียูที่ไม่ต้องรอคอยการทำงานของแรมอีก ต่อไป ซึ่งเรียกว่า Wait State ในปัจจุบัน SDRAM ที่ ผลิตได้ใช้สถาปัตยกรรมการผลิตขนาด 0.18 ไมครอน ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากคือ 128 MB และ ได้ผลิตขนาดเพียง 0.13 ไมครอน ทำให้สามารถ ผลิตให้มีขนาดความจุได้สูงถึง 256 MB แรมรุ่นนี้บาง รุ่นเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ECC (Error Correction Code) มีการเพิ่มบิตพิเศษเรียกว่า Parity บิตใช้สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้อง แสดงได้ดังรูปที่ 5.2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 รูปที่ 5.2 รูปแสดงแรมชนิด SDRAM Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 ชนิดของแรม 3. DDR SDRAM DDR SDRAM ย่อมาจาก Double Data Rate SDRAM เป็นแรมที่ถูกพัฒนาจาก SDRAM โดยมีความเร็วใน การทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยมีหลักการทำงาน ใช้หลักการเปลี่ยนช่วงระดับสัญญาณนาฬิกามาใช้ คือให้สามารถทำงานได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยใช้ ความเร็วในการทำงานเท่ากัน มีขนาดความจุตั้งแต่ 128 MB ขึ้นไปมีลักษณะแผงสำหรับเสียบในสล๊อต แบบ DIMM มีจำนวนขาสัญญาณ 184 pin มีช่องทาง การสื่อสารข้อมูลสูงกว่า SDRAM มีแรงดันไฟฟ้า 2.5 V ด้วยประสิทธิภาพของแรมจึงได้รับความนิยมเพิ่ม มากขึ้นตามลำดับ แสดงได้ดังรูปที่ 5.3 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 รูปที่ 5.3 รูปแสดงแรมชนิด DDR SDRAM Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 ชนิดของแรม 3. DDR SDRAM ในปัจจุบัน DDR RAM แต่ละรุ่นถูกพัฒนาความเร็ว ดังนี้ 1. DDR ความเร็ว 333 MHz, 400 MHz 2. DDR 2 ความเร็ว 667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz 3. DDR 3 ความเร็ว 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz ซึ่ง DDR 2 RAM และ DDR 3 RAM สามารถแสดง ได้ดังรูปที่ 5.4 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 รูปที่ 5.4 รูปแสดงความแตกต่างระหว่าง DDR 2 และ DDR 3 RAM Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12

13 ชนิดของแรม 4. RDRAM RDRAM ย่อมาจาก RAMBUS DRAM เป็นแรมที่ ได้รับการพัฒนารูปแบบการทำงานขึ้นมาใหม่โดย บริษัท RAMBUS ใช้เทคนิคการรับส่งข้อมูลด้วย ความถี่สูง ใช้สัญญาณขาขึ้นและขาลงมากำหนดให้ แรมทำงาน มีความกว้างสำหรับรับส่งข้อมูล 8 หรือ 16 บิต มีอัตราการรับส่งข้อมูล 800 MB ต่อวินาทีใน แต่ละช่องของแรม หากใช้แรมในการติดตั้งเครื่อง จะเท่ากับ 64 บิตเท่ากัน SDRAM มีความเร็วในการ ถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 3.2 GB ต่อวินาที RDRAM มี ราคาสูงมากเมื่อเทียบกับ SDRAM และ DDR SDRAM แสดงได้ดังรูปที่ 5.5 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 รูปที่ 5.5 รูปแสดงชนิด RDRAM Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 การติดตั้งแรม การติดตั้งแรมแบ่งการติดตั้งออกตามชนิดของแรม ดังนี้ 1. ติดตั้ง EDO DRAM ในการติดตั้งแรมรุ่นนี้กระทำ ได้โดยการเสียบในสล๊อตตรงๆ พลาสติกตัวล๊อกจะ งับขอบของแรมโดยอัตโนมัติ หรือบางรุ่นจะต้อง วางแบบตะแคงก่อน แล้วผลักให้ตรงๆ จะมีแขน พลาสติกเป็นตัวล๊อกเข้ากับช่องเล็กๆ บนแรมทั้ง 2 ข้าง 2. ติดตั้ง SDRAM ในการติดตั้งแรมรุ่นนี้กระทำได้ โดยการเสียบในสล๊อตแบบ DIMM จะมีแขนล๊อ คพลาสติกที่ปลายทั้งสองข้างงับอยู่ เวลาติดตั้งให้ ง้างทั้ง 2 ข้างออกก่อนแล้วจึงนำแรมกดลงในสล๊อต ของแรมตรงๆ แขนล๊อคจะกระดกกลับมาล๊อคปลาย ทั้ง 2 ข้างของแรม รูปที่ 5.6 แสดงวิธีการติดตั้งแรมลงบนเมนบอร์ด Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15

16 รูปที่ 5.6 แสดงการติดตั้งแรมบนเมนบอร์ด Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16

17 The End Unit 5 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee ปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google