งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 5 การใส่เนื้อความ ในเว็บเพจ บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ ข้อความต่างๆ บนหน้าเว็บเพจนับว่าเป็น องค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก ข้อความที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจ จะเป็นตัวกลาง สื่อความหมายถึงผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วย เหตุนี้จึงจำเป็นต้องจัดวางข้อความเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บเพจให้เหมาะสมสวยงาม เพื่อเป็นสิ่ง ดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามากๆ เริ่มใส่ ข้อความในเว็บเพจ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 การใส่ข้อความในเว็บ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะได้ ข้อความที่ต้องการแล้ว แต่ถ้าต้องการตกแต่งส่วน ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ใส่สีพื้นหลังหรือกำหนด ระยะห่างจากขอบก็สามารถทำได้เช่นกัน Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 การเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) ในการเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ไม่มีมาตรฐานนั้น อาจจะเกิดปัญหาได้ในกรณีที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วอ่านยาก ไม่สวย หรือเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก ดังนั้นจึงควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน เช่น MS Sans Serif เนื่องจากสามารถแสดงผล บนเบราเซอร์ทุกชนิด โดยการเลือกรูปแบบ ตัวอักษร (Font) มีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 การเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 การนำข้อมูลจากไฟล์อื่นมาใช้ ความสามารถพิเศษอีกอย่างของ Dreamweaver CS3 ก็คือ นำข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์ประเภทอื่น เช่น Word, Excel, Powerpoint เป็นต้น มาวางบน พื้นที่สร้างงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและ ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยมี ขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 การนำข้อมูลจากไฟล์อื่นมาใช้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 The End Unit 5 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google