งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
By Juthawut Chantharamalee Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

2 บทที่ 5 การใส่เนื้อความในเว็บเพจ
บทที่ 5 การใส่เนื้อความในเว็บเพจ บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

3 บทนำ ข้อความต่างๆ บนหน้าเว็บเพจนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก ข้อความที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจ จะเป็นตัวกลางสื่อความหมายถึงผู้เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องจัดวางข้อความเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บเพจให้เหมาะสม สวยงาม เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามากๆ เริ่มใส่ข้อความในเว็บเพจ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

4 การใส่ข้อความในเว็บ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เพียง เท่านี้ก็จะได้ข้อความที่ต้องการแล้ว แต่ถ้าต้องการตกแต่งส่วนต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ใส่สี พื้นหลังหรือกำหนดระยะห่างจากขอบก็สามารถทำได้เช่นกัน Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

5 การเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font)
ในการเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ไม่มีมาตรฐานนั้น อาจจะเกิดปัญหาได้ในกรณีที่มีผู้เข้าชม เว็บไซต์แล้วอ่านยาก ไม่สวย หรือเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก ดังนั้นจึงควรใช้รูปแบบ ตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน เช่น MS Sans Serif เนื่องจากสามารถแสดงผลบนเบ ราเซอร์ทุกชนิด โดยการเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) มีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

6 การเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font)
Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

7 การนำข้อมูลจากไฟล์อื่นมาใช้
ความสามารถพิเศษอีกอย่างของ Dreamweaver CS3 ก็คือ นำข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์ประเภทอื่น เช่น Word, Excel, Powerpoint เป็นต้น มาวางบน พื้นที่สร้างงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

8 การนำข้อมูลจากไฟล์อื่นมาใช้
Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

9 The End Unit 5 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google