งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 2 การติดตั้งและ การเรียกใช้ Dreamweaver บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ Macromedia Dreamweaver CS3 เป็นโปรแกรมที่ใช้ สำหรับสร้างเว็บเพจ และบริหารเว็บไซต์ ที่ได้รับ ความนิยมสูงสุด ในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกัน ในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติของโปรแกรมที่มี ความสะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้ อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน ด้วย ความสามารถและคุณสมบัติของโปรแกรม จึง เหมาะสำหรับนักเรียนการติดตั้งโปรแกรม Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนบทนำ ก่อนอื่นให้นำแผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 และนำมาใส่ในเครื่องของ ผู้สนใจเรียนรู้ ต่อจากนั้นให้ผู้สนใจเรียนรู้ปิด โปรแกรมอื่นที่ใช้งานอยู่ หรือใช้วิธีการดาวน์โหลด โปรแกรมมาแล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Dreamweaver CS3 Installer และทำการติดตั้งตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ตัว Setup.exe Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 2. จะทำการ System Check เมื่อระบบตรวจสอบ เมื่อมี การฟ้องให้ทำการปิดระบบเสียก่อน และคลิก Try Again Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 3. ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ให้เราคลิดที่ปุ่ม Accept เพื่อดำเนินการติดตั้ง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 4. กำหนด Local Disk ที่จะติดตั้งโปรแกรม คลิก Next Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 5. คลิก Install จะติดตั้งโปรแกรม Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 6. รอการติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 7. การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น คลิก Finish Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ ติดตั้งโปรแกรมภาษาไทย กรณีที่ผู้ที่สนใจลงโปรแกรม Dreamweaver CS3 ใหม่ ๆ แล้วลองใช้งานดู จะไม่สามารถพิมพ์เป็น ภาษาไทยได้ ให้ทำตามวิธีการดังต่อไปนี้ 1. วิธีการติดตั้งการใช้ภาษาไทย 2. เปิดโปรแกรม Dream weaver CS3 ขึ้นมา กด Ctrl+U เพื่อเปิดหน้าต่าง Preferences ขึ้นมา Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12

13 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 3. ที่ช่องด้านซ้ายมือเลือกไปที่ Fonts Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ 4. จากนั้นที่ช่อง Font Setting เลือกเป็น ไทย 5. จากนั้นก็เซตค่าแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้ 6. จากนั้นที่ช่องด้านซ้ายมือ เลือกไปที่ New Document ที่ช่อง Default Document Type เลือกเป็น HTML ถ้าหากเลือกไว้แล้วก็ไม่เป็นไร และต่อมาที่ ช่อง Default Encoding ให้เลือกเป็น ไทย (Windows) ซึ่งถ้าเราไม่เซตค่าตามนี้ เวลาที่ผู้สนใจเริ่มต้นสร้าง เว็บเพจ (Web Page) ใหม่ จะต้องไปเซตค่าให้เป็น Windows 874 ทุก ๆ ครั้ง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15

16 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 มี ขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16 7. ตอนนี้ก็ถือว่าได้ติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver CS3 พร้อมทั้งติดตั้งระบบภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะใช้งาน

17 The End Unit 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google