งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติพื้นฐานและการเลือกใช้ประโยชน์ ของเทอร์โมพลาสติก แสดงการทดสอบแรงกระแทก ของพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติพื้นฐานและการเลือกใช้ประโยชน์ ของเทอร์โมพลาสติก แสดงการทดสอบแรงกระแทก ของพลาสติก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมบัติพื้นฐานและการเลือกใช้ประโยชน์ ของเทอร์โมพลาสติก แสดงการทดสอบแรงกระแทก ของพลาสติก

3 พอลิเอทิลีน ( Polyethylene ) โครงสร้างของ PE มี 3 แบบ คือ PE แบบความหนาแน่นต่ำ ( LDPE ) PE ความหนาแน่นสูง ( HDPE ) PE โครงสร้างเป็นเส้นตรง ความหนาแน่นต่ำ ( LLDPE ) การประยุกต์ PE เมื่อนำมาใช้งาน มีภาชนะบรรจุ ฉนวนไฟฟ้า สายพลาสติก ทำขวด

4 พอลิไวนีลคลอไรด์ และโคพอลิเมอร์ ( PVC ) กราฟผลของพลาสติกไซเซอร์ชนิด ต่างๆ ต่อ Tensile Strengh ของ PVC การประยุกต์ : ทำเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ เสื้อกันฝน รองเท้า ฉนวนไฟฟ้า สายยาง ฯลฯ

5 พอลิโพรพีลีน ( Polypropylene ) การประยุกต์ การทำเครื่องใช้ภายในบ้านและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแบตเตอรี่ หุ้ม กันชน ใบพัด ท่อน้ำ โครงสร้างและสมบัติ จุด หลอมเหลว และจุดอ่อนตัวสูง ทนต่อสารเคมี ไม่ดูดความชื้น มีความหนาแน่นต่ำ ( 0.90-0.91 g/cm 3 )

6 พอลิสไตรีน ( Polystyrene ) โครงสร้าง แข็ง ไม่ยึดหยุ่น เทอะทะ จึงมีความ ต้านทานต่อแรงกระแทก มีคุณสมบัติเป็น พลาสติกใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ค่อนข้างเปราะ การประยุกต์ ทำชิ้นส่วนภายในรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

7 พอลิอะครีโลไนไทรล์ ( Polyacrylonitrile ) พอลิอะคริดลไนไทรล์ - มีโครงสร้างตามแนวยาว ( Rodlike ) - แข็งและโค้งงอยาก - ทนต่อความชื้นและตัวทำ ละลาย นิยมนำไปใช้งานในลักษณะ - เส้นใย เพื่อนำไปผลิต เสื้อกัน หนาว ผ้าห่ม เป็นต้น

8 สไตรีน - อะครีโลโนไทรล์ ( Styrene- Acrylonitrile = SAN ) มีคุณสมบัติ - ทนต่อสารเคมี - เหนียวซึ่งดีกว่า polystyrene อย่างเดียว - มีลักษณะแข็งใส นิยมนำไปผลิต : ชิ่นส่วน รถยนต์ เลนส์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

9 ABS ) Acrylonitrile Butadiene Styreae ( ABS ) ABS เป็นชื่อของเทอร์โมพลาสติกที่ผลิตมาจาก โมโนเมอร์ 3 ชนิด 1 อะครีโลโนไทรล์ 2 บิวตะไดอีน 3 สไตรีน การประยุกต์ : ทำท่อน้ำ ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

10 พอลิเมทิล เมทาครีเลต ( Polymethyl Methaerylate ) มีคุณสมบัติ - แข็งไม่ยึดหยุ่น - ทนต่อสภาพแวดล้อม - ทนต่อแรงกระแทก PMMA : นิยมนำไปผลิต กระจกหน้าต่างชอง เครื่องบิน เรือเร็ว กระจกนิรภัย

11 ฟลูออโรพลาสติก ( Fluoroplostics ) คุณสมบัติ - มีความตานทานสูง - ทนต่อสารเคมี - มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ฟลูออโรพลาสติกที่นิยมนำมาใช้งานมีเพียง 2 ชนิด 1 พอริเด ตระ ฟลู ออโรเอทีลิน ( PTFE ) 2 พอลิคลอโรไตร ฟลู ออโรเอท ลีน ( PCTFE )


ดาวน์โหลด ppt สมบัติพื้นฐานและการเลือกใช้ประโยชน์ ของเทอร์โมพลาสติก แสดงการทดสอบแรงกระแทก ของพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google