งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรโตคอลของระบบเครือข่าย INTERNET และ Wireless LAN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรโตคอลของระบบเครือข่าย INTERNET และ Wireless LAN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรโตคอลของระบบเครือข่าย INTERNET และ Wireless LAN

2 โปรโตคอลของระบบเครือข่าย INTERNET

3 Wireless LAN Technology อิสระแห่งการเชื่อมโยง อิสระไปกับโลกไร้สาย
ระบบเครือข่ายไร้สายคืออะไร แนวความคิดของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN System) ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN

4 การทำงานของ wireless 1. การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว(Ad-Hoc)
ลักษณะ Topology 1. การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว(Ad-Hoc) 2. การเชื่อต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง (Infrastructure)

5 การเชื่อมต่อสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
แบบ Peer-to-Peer Network แบบ Client and Access Point แบบ Multiple access points and roaming แบบ Use of an Extension Point แบบ The Use of Directional Antennas

6 เทคนิคที่ใช้ในการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สายนั้น มีด้วยกัน 5 วิธีดังนี้
1. Narrowband Technology 2. Spread Spectrum Technology 3. Frequency-Hopping Spread Spectrum Technology (FHSS) 4. Direct-Sequence Spread Spectrum Technology (DSSS) 5. Infrared Technology

7 มาตรฐานระบบเครือข่าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน IEEE • มาตราฐาน IEEE802.11a • มาตราฐาน IEEE802.11b • มาตราฐาน IEEE802.11g • IEE อื่นๆ - IEE n

8 ปีที่เริ่มประกาศมาตรฐาน อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด ความเร็วในการส่งข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบความสามารถของมาตรฐาน 802.11b 802.11a 802.11g ปีที่เริ่มประกาศมาตรฐาน 1999 2003 อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 11 Mbps 54 Mbps คลื่นความถี่ GHz GHz GHz GHz ความเร็วในการส่งข้อมูล ปานกลาง สูง ระยะในการส่งข้อมูล ไกล ใกล้ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ต่ำ

9 ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN
IEEE Architecture 1. Ad_hoc network 2. Infrastructure IEEE Layer จะมีมาตราฐาน 2 layer คือ 1. Physical (PHY) Layer 2.Media Access Control (MAC) Layer - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

10 สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดจะเปลี่ยนเป็น Wireless LAN
อัตราการส่งข้อมูอ เสถียรภาพของเครือข่าย การใช้งานร่วมกับเครือข่ายแบบเดิม ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ wireless ยี่ห้อต่าง ๆ ผลกระทบจากคลื่นรบกวน

11 ใบอนุญาต การติดตั้งและใช้งาน ความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่าย การขยายเครือข่าย การประหยัดพลังงาน

12 อนาคตของ WLAN ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีเครือข่ายมีพัฒนาการที่รวดเร็วมาก และมีแนวโน้มที่ จะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของเครือข่ายไร้สายที่ในอนาคต อันใกล้นี้อาจจะได้เห็นระบบเครือข่ายไร้สายที่งานได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากการพัฒนาในด้านคลื่นวิทยุ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ในระดับพื้นฐานทำให้เครือข่ายไร้สาย พัฒนาไปไกลอย่างรวดเร็ว ในอนาคตการผนวกรวมกันเข้าระหว่างเทคโนโลยีของระบบ LAN และ WLAN ไร้สายใน อนาคตข้างหน้า จะเป็นตัวทำให้เกิดโครงสร้างในลักษณะใหม่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทาง เคลื่อนที่ไปได้ทุกหนทุกแห้งโดยที่ยังคงติดต่อกับระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา

13


ดาวน์โหลด ppt โปรโตคอลของระบบเครือข่าย INTERNET และ Wireless LAN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google