งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

2 การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
การใช้ VB เขียนโปรแกรมติดต่อ I/O ผ่านทาง Port ของเครื่อง คอมฯ ไม่ว่าจะเป็นทาง Serial Port(RS-232) หรือที่รู้จักในชื่อ Com1,Com2 และ Parallel Port หรือ Printer Port นั้นเอง หรือเราอาจใช้ Card I/O 8255 ซึ่งเป็นการขยายPort I/O ของ Parallel ก็สามารถทำการติดต่อกับ Hardware ภายนอกผ่าน Port ดังที่กล่าวมาได้ อีกทั้งสามารถติดต่อผ่านระบบ Newwork โดย ผ่านช่องทางการติดต่ออย่าง TCP/IP จะเห็นได้ว่า VB ก็สามารถทำงาน ด้าน Interface Hardware ได้ไม่แพ้ภาษาตัวอื่นๆและง่ายกว่า จึงทำ ให้สามารถทำความเข้าใจเพื่อจะนำไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

3 การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
Serial Port(RS-232) สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง RS ที่ผมเคยเจออย่างเช่น เครื่องชั่งน้ำรวมถึงโหลดเซล(เป็นเซ็นเซอร์ชนิด หนึ่งใช้สำหรับวัดน้ำหนักซึ่งที่ชุดแสดงผลภายในเป็นชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ มีสัญญาณรับส่งทาง RS-232),เครื่องวัดงานทางด้านไฟฟ้า, ไมโครคอนโทรลเลอร์,ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า,โอนถ่ายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน,ควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ เป็นต้น ข้อดีของการติดต่อ ข้อมูลกันผ่านทาง RS-232 ก็คือสามารถใช้ได้ในระยะทางไกลๆระหว่าง อุปกรณ์ ที่ติดต่อกัน เนื่องจากที่ Microsoft Visaul Basic 5,6 จะมีตัว คอนโทรลชื่อ MS Comm ที่ใช้ติดต่อกับ Serial Port(RS- 232) ให้ไว้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนโค๊ดทำให้การพัฒนาโปรแกรมในด้านนี้ได้ เร็วและเป็นมารตฐาน

4 การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
Parallel Port สามารถทำการประยุกต์ใช้งานได้ดีเพราะสามารถทำงานได้ทีละ 8 บิต ในการติดต่อข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกให้ระดับแรงดันที่ใช้กับอุปกรณ์ TTL ที่ สัญญาณลอจิกเป็น"1"เท่ากับ +5 โวลท์ และลอจิกเป็น"0"เท่ากับ 0 โวลท์ ข้อเสียก็คือไม่สามารถทำงานในระยะทางที่ไกลๆระหว่างอุปกรณ์ที่ติดต่อกันจะ เกิดความผิดผลาดของข้อมูลขึ้นง่ายเนื่องจากระดับแรงดันไม่สม่ำเสมออีกทั้ง สิ้นเปลืองสายสัญญาณหลายเส้น โครงงานที่นำมาใช้เช่น ควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ 3 แกน XYZ,อิเล็กโตลนิวเมติกควบคุมโซลินอยวาล์ว,ควบคุมอุปกรณ์ภายใน บ้านหรือสถานที่พิเศษ เป็นต้น

5 การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
Parallel Port Microsoft Visual Basic 4,5,6 จะไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับ ติดต่อพอร์ตโดยตรง เช่นเดียวกับบน DOS ดังเช่น BASIC,QBASIC ที่ใช้ฟังก์เช่น OUT เป็นต้น สามารถติดต่อทางพอร์ตได้โดยใช้ API(Application Programming Interface) โดยจะต้องมี ไฟล์ DLL ไว้สำหรับเรียกฟังก์ชั่นเพื่อติดต่อพอร์ตโดยจะเขียนด้วยภาษา VC++,C++,Pascal เป็นต้น ซึ่งก็จะมีวิธีสร้างไฟล์ DLL อยู่ในเวปนี้ แล้ว เขียนด้วย C++


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google