งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การเขียน โปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การเขียน โปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การเขียน โปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การใช้ VB เขียนโปรแกรมติดต่อ I/O ผ่าน ทาง Port ของเครื่องคอมฯ ไม่ว่าจะเป็นทาง Serial Port(RS-232) หรือที่รู้จักในชื่อ Com1,Com2 และ Parallel Port หรือ Printer Port นั้นเอง หรือเรา อาจใช้ Card I/O 8255 ซึ่งเป็นการขยาย Port I/O ของ Parallel ก็สามารถทำการติดต่อกับ Hardware ภายนอกผ่าน Port ดังที่กล่าวมาได้ อีก ทั้งสามารถติดต่อผ่านระบบ Newwork โดยผ่าน ช่องทางการติดต่ออย่าง TCP/IP จะเห็นได้ว่า VB ก็สามารถทำงานด้าน Interface Hardware ได้ไม่ แพ้ภาษาตัวอื่นๆและง่ายกว่า จึงทำให้สามารถทำ ความเข้าใจเพื่อจะนำไปใช้งานได้สะดวกและ รวดเร็ว การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น Serial Port(RS-232) สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีการติดต่อกับ อุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง RS-232 ที่ผมเคยเจอ อย่างเช่น เครื่องชั่งน้ำรวมถึงโหลดเซล ( เป็น เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับวัดน้ำหนักซึ่งที่ชุด แสดงผลภายในเป็นชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะมี สัญญาณรับส่งทาง RS-232), เครื่องวัดงาน ทางด้านไฟฟ้า, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า, โอนถ่ายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน, ควบคุมสเตปปิ้ง มอเตอร์ เป็นต้น ข้อดีของการติดต่อข้อมูลกันผ่าน ทาง RS-232 ก็คือสามารถใช้ได้ในระยะทางไกลๆ ระหว่างอุปกรณ์ ที่ติดต่อกัน เนื่องจากที่ Microsoft Visaul Basic 5,6 จะ มีตัวคอนโทรลชื่อ MS Comm ที่ใช้ติดต่อกับ Serial Port(RS-232) ให้ไว้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้อง เขียนโค๊ดทำให้การพัฒนาโปรแกรมในด้านนี้ได้ เร็วและเป็นมารตฐาน การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น Parallel Port สามารถทำการประยุกต์ใช้งานได้ดีเพราะ สามารถทำงานได้ทีละ 8 บิตในการติดต่อข้อมูลกับ อุปกรณ์ภายนอกให้ระดับแรงดันที่ใช้กับอุปกรณ์ TTL ที่สัญญาณลอจิกเป็น "1" เท่ากับ +5 โวลท์ และลอจิก เป็น "0" เท่ากับ 0 โวลท์ ข้อเสียก็คือไม่สามารถทำงาน ในระยะทางที่ไกลๆระหว่างอุปกรณ์ที่ติดต่อกันจะเกิด ความผิดผลาดของข้อมูลขึ้นง่ายเนื่องจากระดับแรงดัน ไม่สม่ำเสมออีกทั้งสิ้นเปลืองสายสัญญาณหลายเส้น โครงงานที่นำมาใช้เช่น ควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ 3 แกน XYZ, อิเล็กโตลนิวเมติกควบคุมโซลินอยวาล์ว, ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสถานที่พิเศษ เป็นต้น การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น Parallel Port Microsoft Visual Basic 4,5,6 จะไม่มีฟังก์ชั่น สำหรับติดต่อพอร์ตโดยตรง เช่นเดียวกับบน DOS ดังเช่น BASIC,QBASIC ที่ใช้ฟังก์เช่น OUT เป็นต้น สามารถติดต่อทางพอร์ตได้โดยใช้ API(Application Programming Interface) โดยจะต้องมี ไฟล์ DLL ไว้ สำหรับเรียกฟังก์ชั่นเพื่อติดต่อพอร์ตโดยจะเขียนด้วย ภาษา VC++,C++,Pascal เป็นต้น ซึ่งก็จะมีวิธีสร้าง ไฟล์ DLL อยู่ในเวปนี้แล้ว เขียนด้วย C++ การเขียนโปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น การเขียน โปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google