งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI อดีต ในอดีตคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ เท็กซ์โหมด การพัฒนาโปรแกรมจะไม่มีเครื่องมือมาช่วยใน การพัฒนา ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน คำสั่งของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็น อย่างดี รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ เป็นแบบ การพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด หรือ เรียกว่า “Command Line”

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI ปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI) การพัฒนาโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยในการ พัฒนา เ ผู้พัฒนาจะต้องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เมื่อ เปรียบเทียบกับ Text Mode รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ เป็นแบบออบเจ็ก (OOP :Object Oriented Programming)

4 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic ภาษา BASIC ถูกสร้างในปี ค. ศ. 1963 โดย Hohn Keneny และ Thomas Kurtz ที่ วิทยาลัย Dartmouth ในปี 1970 Microsoft ได้เริ่มผลิตตัวแปรภาษา Basic ใน Rom ขึ้น ในปี 1982 Microsoft QuickBaic ได้รับการ พัฒนาโดยเพิ่มความสามารถในการรันโปรแกรม ให้เป็น Executed Program

5 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic โปรแกรมนี้ได้พัฒนามาจาก ภาษาเบสิค และยังได้พัฒนาต่อเป็นภาษา VB.Net ใน ปัจจุบัน โปรแกรม Visual Basic ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI)

6 จุดเด่นของโปรแกรม Visual Basic เป็นเครื่องมือที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการ พัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว หรือที่เรียกกันว่า Rapid Application Development (RAD) การเขียนโปรแกรมจะอาศัยหลักการของ Object Oriented สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การเขียน โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ด้านอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นต้น

7 ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์

8 ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google