งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI อดีต ในอดีตคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ เท็กซ์โหมด การพัฒนาโปรแกรมจะไม่มีเครื่องมือมาช่วยใน การพัฒนา ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน คำสั่งของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็น อย่างดี รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ เป็นแบบ การพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด หรือ เรียกว่า “Command Line”

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI ปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI) การพัฒนาโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยในการ พัฒนา เ ผู้พัฒนาจะต้องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เมื่อ เปรียบเทียบกับ Text Mode รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ เป็นแบบออบเจ็ก (OOP :Object Oriented Programming)

4 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic ภาษา BASIC ถูกสร้างในปี ค. ศ โดย Hohn Keneny และ Thomas Kurtz ที่ วิทยาลัย Dartmouth ในปี 1970 Microsoft ได้เริ่มผลิตตัวแปรภาษา Basic ใน Rom ขึ้น ในปี 1982 Microsoft QuickBaic ได้รับการ พัฒนาโดยเพิ่มความสามารถในการรันโปรแกรม ให้เป็น Executed Program

5 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic โปรแกรมนี้ได้พัฒนามาจาก ภาษาเบสิค และยังได้พัฒนาต่อเป็นภาษา VB.Net ใน ปัจจุบัน โปรแกรม Visual Basic ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI)

6 จุดเด่นของโปรแกรม Visual Basic เป็นเครื่องมือที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการ พัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว หรือที่เรียกกันว่า Rapid Application Development (RAD) การเขียนโปรแกรมจะอาศัยหลักการของ Object Oriented สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การเขียน โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ด้านอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นต้น

7 ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์

8 ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม GUI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google