งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม GUI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม GUI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม GUI

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI
อดีต ในอดีตคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแบบเท็กซ์โหมด การพัฒนาโปรแกรมจะไม่มีเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนา ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคำสั่งของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะเป็นแบบ การพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด หรือเรียกว่า “Command Line”

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GUI
ปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI) การพัฒนาโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนา เ ผู้พัฒนาจะต้องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ Text Mode รูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะเป็นแบบออบเจ็ก (OOP :Object Oriented Programming)

4 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic
ภาษา BASIC ถูกสร้างในปี ค.ศ โดย Hohn Keneny และ Thomas Kurtz ที่วิทยาลัย Dartmouth ในปี 1970 Microsoftได้เริ่มผลิตตัวแปรภาษา Basic ใน Rom ขึ้น ในปี 1982 Microsoft QuickBaic ได้รับการพัฒนาโดยเพิ่มความสามารถในการรันโปรแกรมให้เป็น Executed Program

5 ความเป็นมาของโปรแกรม Visual Basic
โปรแกรมนี้ได้พัฒนามาจาก ภาษาเบสิค และยังได้พัฒนาต่อเป็นภาษา VB.Net ในปัจจุบัน โปรแกรม Visual Basic ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Window เป็นแบบ Graphic User Interface (GUI)

6 จุดเด่นของโปรแกรม Visual Basic
เป็นเครื่องมือที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว หรือที่เรียกกันว่า Rapid Application Development (RAD) การเขียนโปรแกรมจะอาศัยหลักการของ Object Oriented สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การเขียนโปรแกรมบริหารฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นต้น

7 ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์

8 ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม GUI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google