งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Communication Chapter 2 OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Communication Chapter 2 OSI Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Communication Chapter 2 OSI Model

2 Content ตัวแบบของ OSI Model
หน้าที่ของแต่ละ Layer ของ OSI Model(Function of the Layer) TCP/IP Protocol suite

3 The Model

4 The Model

5 กลไกการทำงาน

6 Source to Destination

7 Physical Layer กำหนดลักษณะทางกายภาพของการ
เชื่อมต่อและลักษณะของสื่อ กลไกทาง ไฟฟ้าต่างๆมองข้อมูลในระดับบิต กำหนดอัตราการส่งข้อมูล(Data Rate) การ Synchronization of bits รูปแบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ(Line Configuration) รูปร่างเครือข่าย(Topology)ทางกายภาพ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูล(Transmission Mode)

8 Physical Layer

9 Data link Layer การเข้ารหัสเฟรมข้อมูล รูปแบบของเฟรมข้อมูล
การทำหนด Address ทางกายภาพ การควบคุมการส่งผ่าน Flow control การตรวจสอบความผิดพลาด การควบคุมการเข้าถึงสื่อ

10 Data link Lyaer

11 Data Link Layer

12 Network Layer การกำหนด Address ทางตรรกะ การหาเส้นทาง(Routing)

13 Network Layer

14 Network Layer

15 Network Layer

16 Transport Layer การกำหนด Address ณ จุดบริการ
การแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และการรวมคืน(Segmentation and reassembly) ควบคุมการเชื่อมต่อ(Connection Control) ควบคุมการส่งผ่าน(Flow Control) ควบคุมความผิดพลาด(Error Control)

17 Transport Layer

18 Transport Layer

19 Transport Layer

20 Session Layer Dialog Control ควบคุม กาาโต้ตอบกันระหว่างการสื่อสารด้วย Dialog การ Synchronization สัญญาณ

21 Session Layer

22 Presentation Layer การแปลงข้อมูล(Translation)
การเข้ารหัสข้อมูล(Encription) การบีบอัดข้อมูล(Compression)

23 Presentation Layer

24 Application Layer การเคลื่อนย้ายไฟล์ เข้าถึงและจัดการไฟล์ต่างๆ(FTAM)
บริการ Mail การบริการระดับ Directory การจำลอง Virtual Terminal

25 Application Layer

26

27 TCP/IP Protocol


ดาวน์โหลด ppt Data Communication Chapter 2 OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google