งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TCP/IP

2 TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

3 TCP/IP เป็นโปรโตคอลหลักในอินเตอร์เน็ต ทำ ให้มาตรฐานของ TCP/IP เป็นที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวาง และมีผู้ใช้รับส่งข้อมูลมาก ที่สุดในปัจจุบัน

4 TCP/IP  TCP/IP ถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างอิงจาก มาตรฐานของ OSI Model (Open System Interconnection)  TCP/IP มีการแบ่งโปรโตคอลสื่อสาร ออกเป็น 4 ชั้น ทำให้สามารถเปรียบเทียบ กับ OSI Model ได้ง่าย  เรียกลำดับชั้นของ TCP/IP ว่า “ TCP/IP Stack ” แต่ละชั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

5 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) Internet Layer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5)

6 ชั้นบน เรียกว่า Process Layer เป็น Application Protocol ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ ผู้ใช้ และให้บริการต่าง ๆ เช่น FTP, Telnet, SNMP ฯลฯ โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) Internet Layer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5)

7 ชั้นถัดมา เรียกว่า Host-to-Host Layer จะเป็น TCP หรือ UDP ทำ หน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 4 ของ OSI Model คือ ควบคุมการรับ - ส่ง ข้อมูลจากปลายด้านส่ง ถึงปลายด้านรับข้อมูล และตัดข้อมูลออกเป็น ส่วนย่อยให้เหมาะกับ เครือข่ายที่ใช้รับส่ง ข้อมูล รวมทั้งประกอบข้อมูล ส่วนย่อย ๆ นี้เข้า ด้วยกันเมื่อถึง ปลายทาง โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) Internet Layer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5)

8 ชั้นถัดลงมา เรียกว่า Internet Layer ได้แก่ ส่วนของโปรโตคอล IP ทำ หน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 3 ของ OSI Model คือ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า กับระบบเครือข่ายที่อยู่ชั้น ล่างลงไป และทำหน้าที่ เลือกเส้นทางการรับส่ง ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ จนไปถึง ผู้รับ ข้อมูล ในชั้นนี้จะจัดการ กับกลุ่มข้อมูลในลักษณะที่ เรียกว่า Frame ในรูปแบบ ของ TCP/IP ที่เรารู้จักกัน นั่นเอง โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) Internet Layer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5)

9 ชั้นสุดท้ายที่อยู่ล่างสุด เรียกว่า Network Interface คือ ชั้นที่ ควบคุมฮาร์ดแวร์การ รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ซึ่งเทียบได้กับ Layer ที่ 1 และ 2 ของ OSI Model ใน ชั้นนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อ กับฮาร์ดแวร์ และควบคุม การรับส่งข้อมูลในระดับ ฮาร์ดแวร์ของเครือข่าย ซึ่งที่ใช้กันอยู่จะเป็นตาม มาตรฐานของ IEEE เช่น IEEE 802.3 จะเป็นการ เชื่อมต่อผ่าน LAN แบบ Ethernet LAN หรือ IEEE 802.5 จะเป็นการเชื่อมต่อ ผ่าน LAN แบบ Token Ring โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) Internetwork Layer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5)

10 TCP/IP โปรโตคอล เทียบกับ OSI 7- Layer Reference Model TCP/IP Stack OSI 7-Layer Model Process Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP) InternetLayer (IP) Network Interface (IEEE 802.3, 802.5) Application Layer Presentation Layer Session Layer DataLink Layer Physical Layer Transport Layer Network Layer

11 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP จริง ๆ แล้ว TCP/IP โปรโตคอลนั้น แบ่งออกเป็น 2 โปรโตคอลซ้อนกันอยู่ คือ  TCP อยู่ชั้นบน  IP อยู่ชั้นถัดลงมา TCP/IP จึงไม่ได้เป็นโปรโตคอลชนิด เดียวกันทั้งหมด และไม่ได้เชื่อมติดเป็น ชิ้นเดียวกัน

12 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP  TCP มีมาตรฐานของเฟรมที่ใช้ รับส่งข้อมูลของมตัวเอง และมีหน้าที่ใน การรับส่งข้อมูลแตกต่างไปจาก IP ซึ่งใน การรับส่งข้อมูลนั้น เฟรมของ TCP ที่อยู่ ชั้นบนทั้งหมดจะถูกผนึกอยู่ในส่วนที่เป็น ข้อมูลของ IP เหมือนกับที่แต่ละชั้นของ OSI Model ผนึกข้อมูลในชั้นถัดไปนั่นเอง

13 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP OSI Model ออกแบบมาให้เปิดกว้าง สามารถอ้างอิงถึงกันได้เป็นอย่างดีกับ TCP/IP โดย TCP จะเทียบได้กับประมาณ Layer ที่ 4 ของ OSI และ IP จะเทียบได้ กับประมาณ Layer ที่ 3 ของ OSI แม้ว่า จะไม่ลงตัวกันพอดีนัก

14 Internetworking The Slides are based on Computer Networks and Internet Of Douglas E. Comer

15 Topics Internetwork Internet Architecture Goals Internet Protocols TCP Layers Datagram Transmission Frames and Datagrams IP Semantics Transport Protocol : UDP, TCP

16

17 ลักษณะของการส่งผ่าน ข้อมูล The IP Protocol

18 Datagram Transmission Datagram sent across conventional network –From source host and router –Between intermediate routers –From final router to destination host Network hardware does not recognize –Datagram format –IP addresses Encapsulation needed

19 IP Encapsulation Entire datagram treated like data Frame type identifies contents as IP datagram Frame destination address gives next hop

20 Frames and Datagrams Datagram survives entire trip across Internet Frame only survives one hop Frame address –Hardware (MAC) address –Next hop Datagram address –IP address –Ultimate destination

21 Frame Address For Encapsulated Datagram A datagram is encapsulated in a frame for transmission across a physical network. The destination address in the frame is the address of the next hop to which the datagram should be sent; the address is obtained by translating the IP address of the next hop to an equivalent hardware address.

22 Window Advertisement Each acknowledgment carries new window information  window advertisement –Can be zero  closed window) Interpretation: “ I have received up through X, and can take Y more octets. ”

23 Window Advertisement

24 Startup and Shutdown Connection startup –Must be reliable Connection shutdown –Must be graceful Difficult  WHY ?

25 Why Startup/Shutdown Difficult? Segments can be –Lost –Duplicated –Delayed –Delivered out of order –Either side can crash –Either side can reboot Need to avoid duplicate “shutdown” message from affecting later connection

26 TCP’s Startup/Shutdown Solution Uses three-message exchange 3-way handshakeKnown as 3-way handshake Necessary and sufficient for –Unambiguous, reliable startup –Unambiguous, graceful shutdown SYN used for startup FIN used for shutdown

27 3-Way Handshake

28 TCP Segment Format (1) All TCP segments have same format –Data –Acknowledgment –SYN (startup) –FIN (shutdown) Segment divided into two parts –Header –Payload area (zero or more bytes of data)

29 TCP Segment Format (2) Header contains –Protocol port numbers to identify Sending application Receiving application –Bits to specify items such as SYN FIN ACK –Fields for window advertisement, acknowledgment, etc.

30 Illustration of TCP Segment

31


ดาวน์โหลด ppt TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google