งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Chapter 17 Voice. LOGO Introduction to Voice Networks การแนะนำเครือข่ายด้านเสียง ในเครือข่ายของบริษัทโทรศัพท์ ตามปกติการใช้โทรศัพท์สาธารณะ สวิทช์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Chapter 17 Voice. LOGO Introduction to Voice Networks การแนะนำเครือข่ายด้านเสียง ในเครือข่ายของบริษัทโทรศัพท์ ตามปกติการใช้โทรศัพท์สาธารณะ สวิทช์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Chapter 17 Voice

2 LOGO Introduction to Voice Networks การแนะนำเครือข่ายด้านเสียง ในเครือข่ายของบริษัทโทรศัพท์ ตามปกติการใช้โทรศัพท์สาธารณะ สวิทช์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ (PSTN) การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สับสน (TDM) ถูกใช้เพื่อติดต่อกับคนโทร TDM ยอมให้ช่องของข้อมูลหลาย ช่อง ถูกส่งข้ามไปยังสายที่เหมือนกัน พร้อมกันทำเช่นนี้โดยการกำหนดเวลา แต่เพียงเล็กน้อยของแต่ละช่อง

3 LOGO Converging Voice Traffic สื่อสารทางเสียงที่รวมอยู่จุด เดียวกัน Costs of Transmission Consolidated Network Infrastructure Bandwidth and Equipment User Productivity and Features New Devices

4 LOGO Voice Components ส่วนประกอบทางด้านเสียง Phone Gateways Multipoint Control Units(MCU) Application Servers Gatekeepers Call Agents Video Endpoints

5 LOGO Voice Components ส่วนประกอบทางด้านเสียง Digital Signal Processors Gateway Interfaces FXS FXO E&M Digital Interfaces

6 LOGO Making a Phone Call การใช้โทรศัพท์ Call Setup Call Maintenance Call Teardown

7 LOGO Call Control การควบคุมคำสั่งใน ระบบปฏิบัติการของคอล Distributed call control Centralized call control

8 LOGO Distributed Call Control

9 LOGO Centralized Call Control Setup

10 LOGO Converting and Transmitting Voice เสียงที่เปลี่ยนแปลงและการส่งผ่านทาง เสียง Sampling Quantizing Encoding Compression

11 LOGO Protocol Usage and Encapsulation Overhead เมื่อ Encapsulation การ สื่อสารทางเสียง ถ้าคุณเพิ่ม IP, UDP และ Header RTP จะเพิ่ม 40 ไบต์ของข้อมูลไปยังกลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลเสียงสัญญาณเดี่ยวบรรจุ 20 ms ของข้อมูลเสียง 160 ตัวอย่าง

12 LOGO Introduction to QoS for Voice Priority Access Management Coexistence of Applications

13 LOGO Configurations for Voice Switch Configuration Gateway Configuration

14 LOGO Switch Configuration

15 LOGO Switch Configuration BangSW1(config-if)#switchport voice vlan vlan-id

16 LOGO Switch Configuration BangSW1(config-if)#mls qos trust device cisco-phone

17 LOGO Switch Configuration BangSW1#show interfaces interface-id switchport BangSW1#show mls qos interface interface-id

18 LOGO Gateway Configuration

19 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config)#interface FastEthernet 0/0 BangVrtr1(configj-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

20 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config)#dial-peer voice 1 pots

21 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config-dial- peer)#destination-pattern 1001

22 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config-dial-peer)#port 1/0/0

23 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config)#dial-peer voice 2 voip

24 LOGO Gateway Configuration BangVrtr1(config-dial- peer)#destination-pattern 1002

25 LOGO Summary บทนี้แค่เป็นลักษณะภายนอก เพียงเล็กน้อยของ IP-based voice จะครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน ฉัน หวังว่าจะทำให้คุณเข้าใจและทำให้ คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt LOGO Chapter 17 Voice. LOGO Introduction to Voice Networks การแนะนำเครือข่ายด้านเสียง ในเครือข่ายของบริษัทโทรศัพท์ ตามปกติการใช้โทรศัพท์สาธารณะ สวิทช์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google