งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model

2 ISO and OSI องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล แบบจำลองอ้างอิงเครือข่ายมาตรฐานสากล
(International Standards Organization) แบบจำลองอ้างอิงเครือข่ายมาตรฐานสากล (Open Systems Interconnection)

3 แบบจำลอง OSI

4 แนวคิดในการแบ่งลำดับชั้นสื่อสาร
ลดความซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ แต่ละเลเยอร์มีบทบาทที่ชัดเจนและแตกต่าง แต่ละเลเยอร์ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฟังก์ชันการทำงานแต่ละเลเยอร์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความรับผิดชอบในแต่ละเลเยอร์เป็นอิสระต่อกัน แต่ละเลเยอร์มีหน้าที่อย่างเหมาะสม

5 ลำดับชั้นต่างๆบนแบบจำลอง OSI

6 การเชื่อมต่อแบบ logical และ Physical

7 การสื่อสารบนแบบจำลอง OSI

8

9 แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

10 การแบ่งกลุ่มการทำงานในแบบจำลอง OSI

11 Physical Layer Physical Characteristics of Interfaces and Media
Representation of Bits Data Rate Synchronization of Bits Line Configuration Physical Topology Transmission Mode

12 Data Link Layer Framing Physical Addressing Error Control
Access Control Data link layer LLC sublayer MAC Sublayer Logical Link Control Media Access Control

13 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน data link layer

14 Network Layer Logical Addressing Routing

15 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Network Layer

16

17 Transport Layer UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol) การสร้างการติดต่อระหว่างกันด้วยพอร์ต (Port) Connection Establishment Data transfer Connection Release

18 Transport Layer Port Address Segmentation and Reassembly
Connection Control Flow Control Error Control

19 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Transport Layer

20 Session Layer

21 Presentation Layer

22 Application Layer


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google