งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI  องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization)  แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล (Open.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI  องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization)  แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล (Open."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model

2 ISO and OSI  องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization)  แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล (Open Systems Interconnection)

3 แบบจำลอง OSI

4 แนวคิดในการแบ่งลำดับชั้น สื่อสาร  ลดความซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ  แต่ละเลเยอร์มีบทบาทที่ชัดเจนและแตกต่าง  แต่ละเลเยอร์ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย  ฟังก์ชันการทำงานแต่ละเลเยอร์สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล  ความรับผิดชอบในแต่ละเลเยอร์เป็นอิสระต่อกัน  แต่ละเลเยอร์มีหน้าที่อย่างเหมาะสม

5 ลำดับชั้นต่างๆบน แบบจำลอง OSI

6 การเชื่อมต่อแบบ logical และ Physical

7 การสื่อสารบนแบบจำลอง OSI

8

9 แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

10 การแบ่งกลุ่มการทำงานใน แบบจำลอง OSI

11 Physical Layer  Physical Characteristics of Interfaces and Media  Representation of Bits  Data Rate  Synchronization of Bits  Line Configuration  Physical Topology  Transmission Mode

12 Data Link Layer  Logical Link Control  Media Access Control Data link layer LLC sublayer MAC Sublayer  Framing  Physical Addressing  Error Control  Access Control

13 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน data link layer

14 Network Layer  Logical Addressing  Routing

15 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Network Layer

16

17 Transport Layer  UDP (User Datagram Protocol)  TCP (Transmission Control Protocol)  การสร้างการติดต่อระหว่างกันด้วยพอร์ต (Port)  Connection Establishment  Data transfer  Connection Release

18 Transport Layer  Port Address  Segmentation and Reassembly  Connection Control  Flow Control  Error Control

19 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Transport Layer

20 Session Layer

21 Presentation Layer

22 Application Layer


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI  องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization)  แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล (Open.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google