งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน การสื่อสารในฐานะที่เป็น สภาพแวดล้อมทางการเมือง 1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร 2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 3. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน การสื่อสารในฐานะที่เป็น สภาพแวดล้อมทางการเมือง 1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร 2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 3. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน การสื่อสารในฐานะที่เป็น สภาพแวดล้อมทางการเมือง 1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร 2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 3. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 4. การติดต่อสื่อสาร และศาสตร์ แห่งความหมาย

3 การสื่อสารทางการเมือง 1. ระดับการติดต่อสื่อสาร 1.1 สื่อมวลชน 1.2 การไหลเวียนข่าวสารสอง ขั้นของสื่อมวลชน 1.3 คนที่รับข่าวสารจาก สื่อมวลชน 2. สื่อมวลชนสมัยใหม่ 2.1 หนังสือพิมพ์ 2.2 สื่อชั้นนำ 2.3 วิทยุ 2.4 การให้บริการข่าว ของสำนักข่าว

4 เทคนิคการโฆษณาชวน เชื่อ 1. กระบวนการโฆษณา ชวนเชื่อ 2. เทคนิค และเนื้อหาของการ โฆษณาชวนเชื่อ 2.1 สถานภาพ 2.2. สถานการณ์ 2.3 แผนการโจมตี 3. กลวิธีการโฆษณาชวน เชื่อ 4. ข้อจำกัดของการ โฆษณาชวนเชื่อ

5 มติ มหาชน ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมติ มหาชนอาจแยกได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การก่อตัวของมติ มหาชน 2. การสำรวจมติ มหาชน 3. การแปลความมติ มหาชน


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน การสื่อสารในฐานะที่เป็น สภาพแวดล้อมทางการเมือง 1. กระบวนการติดต่อสื่อสาร 2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 3. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google