งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน
การสื่อสารในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางการเมือง กระบวนการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร และศาสตร์แห่งความหมาย

2 การสื่อสารทางการเมือง
1. ระดับการติดต่อสื่อสาร 1.1 สื่อมวลชน 1.2 การไหลเวียนข่าวสารสองขั้นของสื่อมวลชน 1.3 คนที่รับข่าวสารจากสื่อมวลชน 2. สื่อมวลชนสมัยใหม่ 2.1 หนังสือพิมพ์ 2.2 สื่อชั้นนำ 2.3 วิทยุ 2.4 การให้บริการข่าวของสำนักข่าว

3 เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ
1. กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ 2. เทคนิค และเนื้อหาของการโฆษณาชวนเชื่อ 2.1 สถานภาพ 2.2. สถานการณ์ 2.3 แผนการโจมตี 3. กลวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ 4. ข้อจำกัดของการโฆษณาชวนเชื่อ

4 มติมหาชน 1. การก่อตัวของมติมหาชน 2. การสำรวจมติมหาชน
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมติมหาชนอาจแยกได้เป็น เรื่องใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การก่อตัวของมติมหาชน 2. การสำรวจมติมหาชน 3. การแปลความมติมหาชน


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารทางการเมือง และมติมหาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google