งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงครามเวียตนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงครามเวียตนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงครามเวียตนาม

2

3 ความเป็นมา 1941 ได้เกิดขบวนการเวียดมินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมีผู้ที่มีสมญาว่า โฮจิมินห์ เป็นผู้นำ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำสัญญาสงบศึกที่กรุงเจนีวา เมื่อปี 1954 เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา

4 อนุสัญญาเจนีวา มีสาระสำคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นรุ้งที่ ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่านเมืองกวางตรี ตามแนวแม่น้ำเบนไฮ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

5 ประธานาธิบดี จอห์นสัน ของสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจทำสงครามโดยเปิดเผยระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือ จึงเริ่มต้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ 1965

6 ฝ่ายประชาธิปไตยที่ให้ความช่วยเหลือเวียดนามใต้
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และไทย

7 ทฤษฎีโดมิโน ความหมาย คือ ทฤษฎีที่ยกอุทาหรณ์จากเกมไพ่ต่อแต้ม ซึ่งถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น ๆ จะล้มเป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่ เกิดจากความเชื่อถือที่ว่า เมื่อประเทศใดตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์จะทำให้ประเทศอื่น ๆ กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วย 

8 ทฤษฎีการสกัดกั้น นายจอห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส (John Foster Dulles) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีทฤษฎีต่อต้านทฤษฎีโดมิโน คือ ทฤษฎีการสกัดกั้น (Containment Policy)

9 สงครามตัวแทน สงครามเวียตนาม ค.ศ. 1960 -1975 สงครามตัวแทน
สงครามเวียตนาม ค.ศ สงครามตัวแทน สงครามเกาหลี มิ.ย – 27 ก.ค.1953

10 ผู้นำสหรัฐอเมริกา ริชาร์ด นิกสัน 1969-1974
จอห์น เอฟ. เคนเนดี ลินดอน บี. จอห์นสัน

11 ประเด็นคำถาม 1. เพราะเหตุใดจึงเกิดสงครามเวียดนาม
2. สหรัฐเข้าสู่สงครามด้วยนโยบายเรื่องใดและมีผลรับเป็นอย่างไร 3. ลัทธิโดมิโนเป็นจริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การสิ้นสุดสงคราม สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีได้ถอนกำลังทั้งหมด ออกจากเวียดนามใต้ กองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงเข้ายึดกรุงไซ่ง่อนได้เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ และเวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามใต้เข้าด้วยกัน เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐเวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt สงครามเวียตนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google