งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา 1941 ได้เกิดขบวนการเวียด มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมี ผู้ที่มีสมญาว่า โฮจิมินห์ เป็น ผู้นำ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา 1941 ได้เกิดขบวนการเวียด มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมี ผู้ที่มีสมญาว่า โฮจิมินห์ เป็น ผู้นำ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเป็นมา 1941 ได้เกิดขบวนการเวียด มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมี ผู้ที่มีสมญาว่า โฮจิมินห์ เป็น ผู้นำ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำ สัญญาสงบศึกที่กรุงเจนีวา เมื่อปี 1954 เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา

4 อนุสัญญาเจนีวา มีสาระสำคัญคือ ให้แบ่ง เวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนาม ใต้ โดยใช้เส้นรุ้งที่ ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่านเมืองกวางตรี ตามแนว แม่น้ำเบนไฮ เป็นเส้นแบ่งเขต แดน

5 ประธานาธิบดี จอห์นสัน ของ สหรัฐฯ ได้ตัดสินใจทำสงคราม โดยเปิดเผยระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือ จึงเริ่มต้น ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 1965

6 ฝ่ายประชาธิปไตยที่ให้ความ ช่วยเหลือเวียดนามใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน ( ไต้หวัน ) และไทย

7 ทฤษฎีโดมิโน ความหมาย คือ ทฤษฎีที่ยก อุทาหรณ์จากเกมไพ่ต่อแต้ม ซึ่งถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น ๆ จะล้มเป็นแถบติดต่อเป็น ลูกโซ่ เกิดจากความเชื่อถือ ที่ว่า เมื่อประเทศใดตกอยู่ ภายใต้ระบอบการปกครอง แบบคอมมิวนิสต์จะทำให้ ประเทศอื่น ๆ กลายเป็น คอมมิวนิสต์ไปด้วย

8 ทฤษฎีการสกัดกั้น นายจอห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส (John Foster Dulles) อดีต รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี ทฤษฎีต่อต้านทฤษฎีโดมิโน คือ ทฤษฎีการสกัดกั้น (Containment Policy)

9 สงครามตัวแทน สงคราม เกาหลี 25 มิ. ย. 1950 – 27 ก. ค.1953 สงคราม เวียตนาม ค. ศ. 1960 - 1975

10 ผู้นำสหรัฐอเมริกา จอห์น เอฟ. เคนเนดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี 1961-1963 ลินดอน บี. จอห์นสัน ลินดอน บี. จอห์นสัน 1963-1969 ริชาร์ด นิก สัน ริชาร์ด นิก สัน 1969- 1974

11 ประเด็นคำถาม 1. เพราะเหตุใดจึงเกิดสงคราม เวียดนาม 2. สหรัฐเข้าสู่สงครามด้วย นโยบายเรื่องใดและมีผลรับ เป็นอย่างไร 3. ลัทธิโดมิโนเป็นจริงใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้หรือไม่

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การสิ้นสุดสงคราม สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่าย โลกเสรีได้ถอนกำลังทั้งหมด ออก จากเวียดนามใต้ กองทัพ เวียดนามเหนือและเวียดกงเข้า ยึดกรุงไซ่ง่อนได้เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ และเวียดนาม เหนือสามารถรวมเวียดนามใต้เข้า ด้วยกัน เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐเวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา 1941 ได้เกิดขบวนการเวียด มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมี ผู้ที่มีสมญาว่า โฮจิมินห์ เป็น ผู้นำ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google