งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน

2 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ที่ตั้งและอาณาเขต ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลดำ ทะเลแคสเปียนและสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศปากีสถานและทะเลอาหรับ ทิศใต้ จดทะเลอาหรับและทะเลแดง ทิศตะวันตก จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

3 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคเหนือ 1 เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคเหนือ ( ที่มา : www.panoramio. com, โปรแกรม.google earth )

4 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เขตคาบสมุทรอาหรับ 2 ทะเลแดง และคาบสมุทรอาหรับ ( ที่มา : www.panoramio.com, โปรแกรม.google earth )

5 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เขตดินสมบูรณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว 3 เขตดินอุดมรูปพระจันทร์เสี้ยว ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

6 Company Logo ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาค เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( โปรแกรม : Google earth )

7 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 1 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย,MC Graw Hill )

8 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอบอุ่น 2 เขตที่ราบสูงอนาโตเลีย ( ที่มา : www.twip.org/photo/middle-east/turkey/photo-6455-30-04-07-11-27-43.jpg)

9 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 3 ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศตุรกี ( ที่มา : www.panoramio.com )

10 Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย กลาง นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน

11 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง ที่ตั้งและอาณาเขต ภูมิภาคเอเชียกลาง ( ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และตุรกี ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลดำ

12 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาและที่ราบสูง 1 เทือกเขาคอเคซัส ( ที่มา : www.panoramio.com, โปรแกรม.google earth )

13 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบ 2 ที่ราบตูราน ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

14 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 1 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย,MC Graw Hill )

15 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 2 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( ที่มา : www.panoramio. com )

16 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ ภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบที่สูง 3 ภูมิอากาศแบบที่สูง ( ที่มา : www.panoramio. com )

17 Company LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google