งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน Company Logo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน
Company Logo

2 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
(ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลดำ ทะเลแคสเปียนและสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศปากีสถานและทะเลอาหรับ ทิศใต้ จดทะเลอาหรับและทะเลแดง ทิศตะวันตก จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Company Logo

3 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคเหนือ 1 เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคเหนือ (ที่มา : . com ,โปรแกรม.google earth ) Company Logo

4 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เขตคาบสมุทรอาหรับ 2 ทะเลแดง และคาบสมุทรอาหรับ( ที่มา : .com , โปรแกรม.google earth ) Company Logo

5 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เขตดินสมบูรณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว 3 เขตดินอุดมรูปพระจันทร์เสี้ยว (ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( โปรแกรม : Google earth ) Company Logo

7 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 1 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย ,MC Graw Hill ) Company Logo

8 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอบอุ่น 2 เขตที่ราบสูงอนาโตเลีย ( ที่มา : Company Logo

9 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 3 ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศตุรกี (ที่มา : .com ) Company Logo

10 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน
Company Logo

11 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง
(ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และตุรกี ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลดำ Company Logo

12 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาและที่ราบสูง 1 เทือกเขาคอเคซัส (ที่มา : .com , โปรแกรม.google earth ) Company Logo

13 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบ 2 ที่ราบตูราน ( ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

14 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 1 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย ,MC Graw Hill ) Company Logo

15 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 2 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (ที่มา : com ) Company Logo

16 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิอากาศแบบที่สูง 3 ภูมิอากาศแบบที่สูง (ที่มา : com ) Company Logo

17 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google