งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล ( ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล ( ที่มา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล ( ที่มา : http://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpghttp://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpg

2 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันออก ติดต่อกับพม่าและอ่าวเบงกอล ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอัฟกานิสถาน อิหร่าน และทะเลอาหรับ ภูมิภาคเอเชียใต้ ( ที่มา : โปรแกรม. google earth )

3 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาสูงภาคเหนือ 1 เขตภูเขาสูงภาคเหนือ ( ที่มา : www.panoramio.com )

4 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ - คงคา 2

5 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบสูงตอนใต้ 3 ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

6 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิประเทศ เกาะ 4 เกาะศรีลังกา ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

7 Company Logo ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาค เอเชียใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ที่ตั้งเอเชียใต้ ( โปรแกรม Google Earth )

8 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 1 ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ( ที่มา : www.panoramio. com )

9 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและทุ่งหญ้าเมืองร้อน 2 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและทุ่งหญ้าเมืองร้อน ( ที่มา : www.e-learning.sg.or.th/ac2_14/ja-o/202.jpg และ www.kullawat.net/africa/image/0sawanna.jpg)

10 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 3 ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ( ที่มา : www.panoramio. com )

11 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบที่สูง 4 ภูมิอากาศแบบภูเขาสูงที่เมืองดาจิลิง ( ที่มา : www.panoramio. com )

12 Company LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล ( ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google