งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัชมาฮาล (ที่มา : http://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpg เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัชมาฮาล (ที่มา : http://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpg เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัชมาฮาล (ที่มา : http://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpg
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล (ที่มา : Company Logo

2 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้
(ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันออก ติดต่อกับพม่าและอ่าวเบงกอล ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอัฟกานิสถาน อิหร่าน และทะเลอาหรับ Company Logo

3 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูเขาสูงภาคเหนือ 1 เขตภูเขาสูงภาคเหนือ (ที่มา : .com ) Company Logo

4 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา 2 Company Logo

5 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบสูงตอนใต้ 3 ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย (ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

6 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เกาะ 4 เกาะศรีลังกา (ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิอากาศ ที่ตั้งเอเชียใต้ ( โปรแกรม Google Earth ) Company Logo

8 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 1 ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (ที่มา : . com ) Company Logo

9 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและทุ่งหญ้าเมืองร้อน 2 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและทุ่งหญ้าเมืองร้อน (ที่มา : และ Company Logo

10 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 3 ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (ที่มา : . com ) Company Logo

11 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียใต้
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิอากาศแบบที่สูง 4 ภูมิอากาศแบบภูเขาสูงที่เมืองดาจิลิง (ที่มา : com ) Company Logo

12 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ทัชมาฮาล (ที่มา : http://www.nectec.or.th/e-Card/images/abroad15.jpg เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ทัชมาฮาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google