งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity Concept Disagreement with the boss. Disagreement with the boss. คุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชีในบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity Concept Disagreement with the boss. Disagreement with the boss. คุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชีในบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Entity Concept Disagreement with the boss.

3 Disagreement with the boss. คุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชีในบริษัท BigTec, Inc. งานใน ความรับผิดชอบของคุณคือตรวจสอบรายงาน ค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร ซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรง ของท่าน รายงานค่าใช้จ่ายที่คุณพบนั้นมีทั้ง ใบเสร็จค่าอาหารในไนท์คลับ ค่าโรงแรม ค่า เดินทาง และอื่นๆ คุณเขียนโน๊ตถึงเจ้านายคุณ ว่า “ รายจ่ายของเจ้านายนั้นอยู่นอกเหนือ รายการที่จัดว่าเป็นรายจ่ายของกิจการ ” แต่ เจ้านายคุณรับฟังโดยไม่ได้สนใจแต่อย่างใด …. คุณจะทำเช่นใดกับเหตุการณ์ดังกล่าว ?...


ดาวน์โหลด ppt Entity Concept Disagreement with the boss. Disagreement with the boss. คุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี และได้เข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชีในบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google