งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 ครูบัญชีเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 ครูบัญชีเยาวชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 ครูบัญชีเยาวชน
ประธานกลุ่ม นางสาวสมฤทัย โมกชัยสง เลขากลุ่ม นายมรรครัฐ โพธาราม

2 ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม
๑.วิธีการที่ทำให้เพื่อนๆทำบัญชี รู้จักการคิดวิเคราะห์ การใช้จ่ายเงิน และมีเงินออม อธิบายความหมายของบัญชี และประโยชน์ของการทำบัญชี สอนหรืออธิบายวิธีการทำบัญชี สร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้จ่ายอย่างประหยัด

3 ตัวอย่างตารางรายรับ-รายจ่าย
วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 15 สิงหาคม 2556 แม่ให้เงินมา 300 ค่าอาหาร 50 250 ค่ารถเดินทาง 30 220 รวม 80

4 ๒.วิธีการติดตามผลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
เราจะมีการติดตามผลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกเดือนในการติดตามการทำบัญชีนั้นเราจะทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social network เพื่อจะแจ้งการติดตามผลการทำบัญชีไว้ล่วงหน้า เราจะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ทำบัญชีทุกครั้งที่ตรวจและในสิ้นเทอมนั้นเราจะสรุปผลพร้อมมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำบัญชีได้ดีและต่อเนื่อง

5 จบการนำเสนอสวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 ครูบัญชีเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google