งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นสำคัญในการ ประชุม Video Conference สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นสำคัญในการ ประชุม Video Conference สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นสำคัญในการ ประชุม Video Conference สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

2 ประเด็นสำคัญ การเตรียมการสอบ O-NET การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับตำบล การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ TABLET

3 การเตรียมการสอบ O- NET การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การทดสอบ O-NET ปี กศ. ๒๕๕๕ การเตรียมตัวของสถานศึกษาและน. ร. การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา และ สพท. ที่เป็น ศูนย์สอบ O-NET

4 โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ในระดับตำบล นโยบาย & กรอบการดำเนินงาน กรณีตัวอย่าง สพป. ลพบุรี เขต ๒ แบบกรอกข้อมูล ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๐๐๖ / ว๑๘๖ และ ตัวอย่างข้อมูลตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๐๐๖ / ว๒๔๓ ใน website http://www.plan.obec.go.thhttp://www.plan.obec.go.th ส่งในการประชุม ผอ. สพท. วันที่ ๑๑ - ๑๒ ก. พ. ๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ( งบลงทุน )

6 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการจัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) การจัดหา TABLET การระวังรักษา โดยเฉพาะประเด็นตามข่าวที่มี ผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยเครื่อง TABLET

7 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นสำคัญในการ ประชุม Video Conference สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google