งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์. 1. กล่องซีพียู (CAST) เมนบอร์ด (MAIN BOARD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์. 1. กล่องซีพียู (CAST) เมนบอร์ด (MAIN BOARD)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2 1. กล่องซีพียู (CAST)

3 เมนบอร์ด (MAIN BOARD)

4 ซีพียู (CENTRAL PROCESSING UNIT)

5 ฮาร์ดดิสก์ (HARD DISK)

6 การ์ดแสดงผล (GRAPHIC ADAPTER CARD)

7 ฟลอปปี้ดิสก์ไดรว์ (FLOPPYDISK DRIVE)

8 หน่วยความจำแรม (RAM MEMORY)

9 2. จอภาพ (MONITOR)

10 3. แป้นพิมพ์ (KEYBOARD)

11 4. เมาส์ (MOUSE)

12 5. เครื่องพิมพ์ (printer)

13 6. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

14 โมเด็ม (MODEM)

15 สแกนเนอร์ (SCANNER)

16 ซาวด์การ์ด (SOUND CARD)

17 ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM DRIVE)

18 ลำโพง (SPEAKER)

19 เครื่องสำรองไฟ (UPS)

20 แบบทดสอ บ

21 1. คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้ใน ปัจจุบันเป็นคีย์บอร์ดแบบใด  ก. 101 ปุ่ม  ข. 103 ปุ่ม  ค. 105 ปุ่ม  ง. 107 ปุ่ม

22 2. อุปกรณ์ใดสามารถรับข้อมูลที่ เป็นรูปภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้  ก. เมาส์  ข. จอภาพ  ค. คีย์บอร์ด  ง. สแกนเนอร์

23 3. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้จอภาพมี คุณภาพดี  ก. อัตราการกวาดจอภาพ  ข. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ  ค. จำนวนสีที่จอภาพสามารถแสดงได้  ง. ถูกทุกข้อ

24 4. เครื่องพิมพ์ชนิดใดสามารถ สร้างสำเนาเอกสารได้หลายชุด  ก. เครื่องพิมพ์ INK JET  ข. เครื่องพิมพ์ LASER  ค. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น  ง. เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX

25 5. ข้อใดคือความหมายของโมเด็ม  ก. อุปกรณ์คัดลอกรูปภาพ  ข. หน่วยความจำชนิดหนึ่ง  ค. อุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์  ง. อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากกระแสไฟฟ้า

26 6. ข้อใดคือหน่วยวัดอัตรา ความเร็วของโมเด็ม  ก. Mb  ข. Byte  ค. MHz  ง. bps

27 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเมาส์  ก. ใช้วาดภาพ  ข. ใช้พิมพ์ข้อความ  ค. ใช้ควบคุมพอยน์เตอร์  ง. ใช้เลือกข้อมูลหรือคำสั่ง

28 8. ความละเอียดของจอภาพวัด จากสิ่งใด  ก. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ  ข. อัตราการกวาดของจอภาพ  ค. จำนวนสีที่จอภาพสามารถแสดงได้  ง. ถูกทุกข้อ

29 9. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่ให้ คุณภาพการพิมพ์สูงที่สุด  ก. เครื่องพิมพ์ดีด  ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ค. เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์  ง. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น

30 10. ข้อใดคือหน้าที่หลักของ โมเด็ม  ก. ใช้ในการเก็บข้อมูล  ข. ใช้ในการแสดงผล  ค. ใช้ในการประมวลผลข้อมูล  ง. ใช้รับส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น

31 จบการทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์. 1. กล่องซีพียู (CAST) เมนบอร์ด (MAIN BOARD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google