งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิด ทางคณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.วารสาร การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิด ทางคณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.วารสาร การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิด ทางคณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.วารสาร การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่ 31 ฉบับที่ 124.หน้า ไกวัลย์ ถนอมสิน

2 จงหาจำนวน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ใส่ ใน ข้างล่างนี้ เพื่อให้ผลบวกแต่ละแนวมีค่าเท่ากัน ขั้นที่ 1 หาจำนวนที่อยู่มุมทั้งสามก่อน โดย พิจารณาจากจำนวนที่กำหนดให้คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ถ้าเลือก 1, 2 และ 3 ไว้ที่มุม จะได้ ขั้นที่ 2 พิจารณาผลบวกจำนวนระหว่างมุมแต่ละคู่ จะได้ = 3, = 4 และ = 5 ขั้นที่ 3 พิจารณาจำนวนที่เหลือ คือ 4, 5 และ 6 เพื่อนำไปวางใน ที่ว่างอยู่ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง = = = 9

3 ถ้าเลือก 4, 5 และ 6 วางไว้ ที่มุมทั้งสาม คิดว่าจะนำ 1, 2 และ 3 เติมลงใน ได้อย่างไร และผลบวกแต่ละแนวเป็นเท่าไร สามารถเลือกจำนวนอื่นไว้ที่มุมได้อีกหรือไม่และมีผลบวกแต่ละแนวเป็นเท่าไร อธิบาย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิด ทางคณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.วารสาร การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google