งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน โดย ครูปรีดา จิตรแก้ว ใช้ Internet อย่างไร ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน โดย ครูปรีดา จิตรแก้ว ใช้ Internet อย่างไร ปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน โดย ครูปรีดา จิตรแก้ว ใช้ Internet อย่างไร ปลอดภัย สุด สุด

2 งานนักเรียน ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง ใช้ Microsoft word สร้าง เอกสาร หรือแผ่นพับ แนะนำ วิธีใช้ งาน ประโยชน์ โทษของการใช้งาน คอมพิวเตอร์ สืบค้น หาข้อมูลจากเครือข่าย Internet

3 อ้างอิง ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง คุณครูสมศักดิ์ สหวิศิษฏ์ คุณครูจุไร สหวิศิษฏ์ คุณครูณัฐวัตร เอียดทอง คุณอิดศร แก้วเซ่ง เว็ปไซต์ http://www.geocities.com/useng เว็ปไซต์ http://www.thaiwbi.com/course/internet/internet.html

4 แหล่งข้อมูล ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง - ซีดี - รอม การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น - ข้อมูลการใช้เครือข่าย Internet คลิกที่นี่ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต โทษของอินเตอร์เน็ต ค้นหาโดย google ค้นหาโดย google

5 การประเมินผล ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง การประเมินผลการทำงาน จะใช้การประเมินแบบ Rubric ซึ่งมีรายละเอียด ในการประเมินคลอบคลุม ทุกด้าน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด Rubric เพื่อดูรายละเอียด Rubric ข้อสอบออนไลน์

6 ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

7 สถานการณ์ ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง ในปัจจุบัน จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไร จึงจะประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองและสังคม


ดาวน์โหลด ppt ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน โดย ครูปรีดา จิตรแก้ว ใช้ Internet อย่างไร ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google