งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน โดย ครูปรีดา จิตรแก้ว ใช้ Internet อย่างไร ปลอดภัย สุด สุด ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

2 งานนักเรียน ใช้ Microsoft word สร้างเอกสาร
หรือแผ่นพับ แนะนำ วิธีใช้งาน ประโยชน์ โทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์ สืบค้น หาข้อมูลจากเครือข่าย Internet ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

3 อ้างอิง ขอขอบคุณ คุณอิดศร แก้วเซ่ง คุณครูสมศักดิ์ สหวิศิษฏ์
คุณอิดศร แก้วเซ่ง คุณครูสมศักดิ์ สหวิศิษฏ์ คุณครูจุไร สหวิศิษฏ์ คุณครูณัฐวัตร เอียดทอง เว็ปไซต์ เว็ปไซต์ ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

4 แหล่งข้อมูล ซีดี - รอม การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ข้อมูลการใช้เครือข่าย Internet คลิกที่นี่ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต โทษของอินเตอร์เน็ต ค้นหาโดย google ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

5 การประเมินผล ข้อสอบออนไลน์
การประเมินผลการทำงาน จะใช้การประเมินแบบ Rubric ซึ่งมีรายละเอียด ในการประเมินคลอบคลุม ทุกด้าน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด Rubric ข้อสอบออนไลน์ ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

6 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ
ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง

7 สถานการณ์ ในปัจจุบัน จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไร จึงจะประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองและสังคม ปกหน้า มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ งานนักเรียน แหล่งข้อมูล การประเมินผล อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสื่อสารไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google