งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้า มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ( กรณีศึกษาระบบ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจองห้องพัก โรงแรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้า มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ( กรณีศึกษาระบบ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจองห้องพัก โรงแรม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้า มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ( กรณีศึกษาระบบ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจองห้องพัก โรงแรม )

2 ภาพรวมของธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการ เพื่อ สร้างความพึงพอใจและความประทับสูงสุด ให้แก่ลูกค้า รูปแบบการดำเนินธุรกิจเน้น – การบริการที่เป็นเลิศ – การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า – สร้างความสะดวกสบาย – ความสวยงามของสถานที่ – กำไรสูงสุด

3 ระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ โรงแรม ระบบเดิม – แผ่นพับโฆษณา – ออกบู้ท แสดงสินค้า – โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ – โฆษณาผ่านป้ายแสดงสินค้า – ร่วมมือกันพันธมิตรทางธุรกิจ ( เช่น บริษัททัวร์ รถ เช่าต่าง ๆ )

4 ระบบการจองห้องพักของโรงแรม ระบบเดิม – โทรสำรวจราคา จองห้องพัก – เดินเข้ามาจองห้องพัก

5 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน ระบบโฆษณา จัดทำรูปแบบการนำเสนอแบบสื่อผสม (multimedia) เช่น CD-ROM จัดทำเวปไซต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต

6 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน ระบบการจองห้องพัก จองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้า เวปไซต์เลือกโรงแรมเลือกแบบห้องตรวจสอบราคา เลือกห้องข้อมูลการชำระเงินยืนยันการจองกรอกข้อมูลส่วนตัว

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบจอง ห้องพักในโรงแรม ลูกค้าจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ลูกค้าสามารถมองเห็นห้องพักจริงก่อนเข้าพัก ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบห้องพักได้ด้วยตนเอง ประหยัดต้นทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประหยัดเวลาในการดำเนินการจองห้องพัก ลดความยุ่งยากซับซ้อนของพนักงานในการจอง ห้องพักให้ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สร้างพันธมิตรการค้า สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การ

8 กรณีศึกษาและตัวอย่างโรงแรมที่นำ ระบบการจองห้องพักผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตมาใช้ Novotel Central Sukhontha Hotel in SongkhlaNovotel Central Sukhontha Hotel in Songkhla หรือล โรงแรมนิวซีซันโฮเตล หาดใหญ่ จากเว็บไซต์ Atsiam.com http://www.atsiam.com/th/hotels/songkhla/ne w_season_hotel_thailand.asp

9 ปัจจัยที่ทำให้ระบบการจองโรงแรมที่พัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประสบ ความสำเร็จ (Critical Success Factors) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตทั้งของโรงแรมและลูกค้า ความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในการจองผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต การนำเสนอ ( รูปแบบหน้าจอเวป ) สวยงาม น่าสนใจ ระบบการจองมีความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพของระบบการจองโรงแรมห้องพัก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ( เช่น การรักษาความ ปลอดภัย, การรับประกันความพอใจ ) ราคา / โปรโมชั่น ที่ถูกกว่าการ walk in

10 ปัจจัยที่ทำให้ระบบการจองโรงแรมที่ พักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประสบ ความสำเร็จ (Critical Success Factors) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตทั้งของโรงแรมและลูกค้า ความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในการจองผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต การนำเสนอ ( รูปแบบหน้าจอเวป ) สวยงาม น่าสนใจ ระบบการจองมีความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพของระบบการจองโรงแรมห้องพัก การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ( เช่น การรักษาความ ปลอดภัย, การรับประกันความพอใจ ) ราคา / โปรโมชั่น ที่ถูกกว่าการ walk in

11 ตัวอย่างเวปไซต์ หรือกระบวนการ ทำงาน นำเสนอตัวอย่างเวปไซต์ หรือกระบวนการ ทำงานของระบบ

12 เกณฑ์การประเมินรายงาน P ชิ้นงาน ( ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ ) Q คุณภาพ ( เนื้อหาที่นำเสนอ ) C ค่าใช้จ่าย D การส่งมอบ S ความปลอดภัย ( ไวรัส คอมพิวเตอร์ ) M ความร่วมมือร่วมใจภายในกลุ่ม ( รูปแบบของเนื้อหา ในรายงาน ) E สิ่งแวดล้อม ( เล่มรายงาน ) E จริยธรรม ( การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล, ลิขสิทธิ์ ) L การเรียนรู้ ( สิ่งที่ได้รับจากการทำรายงานชิ้นนี้ )

13 เอกสารที่นักศึกษาต้องทำ นำเสนอรายงานในหัวข้อที่นักศึกษา ได้รับ รูปเล่มรายงาน (Print มาจากเอกสาร Word) ไฟล์ บันทึกลง CD – ไฟล์เอกสาร เวิร์ด – ไฟล์ Presentation


ดาวน์โหลด ppt การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้า มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ( กรณีศึกษาระบบ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจองห้องพัก โรงแรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google