งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549

2 เกณฑ์การประเมิน ที่ หัวข้อ คะแนนเต็ม 1 ตั้งชื่อเหมาะสมกับภาพ 5 2
ใช้คำศัพท์ สำนวน สร้างประโยค ในการบรรยายภาพได้ 3 ลำดับเหตุการณ์ของแต่ละภาพ ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ 4 สร้างเหตุการณ์ตอนจบของเรื่อง ตามแนวคิดของตนเองได้ เขียนสะอาด เรียบร้อย ตามกติกา

3 Tell a story in 3 frames at least 100 words
มัธยมต้น

4 มัธยมปลาย Tell a story in 5 frames

5 -What's happening in this picture. -Who is the girl. -Where are they
-What's happening in this picture? -Who is the girl? -Where are they? -How did they get there? -Where are they going?

6 Have a fun story !!!


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google