งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียน ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ( บรรยายภาพ ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียน ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ( บรรยายภาพ ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียน ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ( บรรยายภาพ ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549

2 ที่หัวข้อคะแนน เต็ม 1 ตั้งชื่อเหมาะสมกับภาพ 5 2 ใช้คำศัพท์ สำนวน สร้าง ประโยค ในการบรรยายภาพได้ 5 3 ลำดับเหตุการณ์ของแต่ละ ภาพ ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ 5 4 สร้างเหตุการณ์ตอนจบ ของเรื่อง ตามแนวคิดของตนเองได้ 5 5 เขียนสะอาด เรียบร้อย ตามกติกา 5 เกณฑ์การ ประเมิน

3 Tell a story in 3 frames at least 100 words มัธยมต้น

4 Tell a story in 5 frames........... มัธยม ปลาย

5 -What's happening in this picture? -Who is the girl? -Where are they? -How did they get there? -Where are they going?

6 Have a fun story !!!


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมการเขียน ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ( บรรยายภาพ ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google