งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแลง
ปีการศึกษา 2555

2 นักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.ศักดินนท์ จันทร์ใหญ่ ด.ช.อภิวัฒน์ ระวังวงค์ ด.ญ.รัตณาภรณ์ แก่นแก้ว

3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.ภัสกร ปัญญาเครือ ด.ช.ธนาวุฒิ เทือกศรีวิชัย ด.ช.วรเทพ กาฟัง ด.ช.อนุภูมิ ปิงเมือง ด.ช.ธีรวัฒน์ ชมภูใบ ด.ช.วันชนะ แก้วคำชาติ

4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ด.ญ.ศิริมล ทิพันธ์ ด.ญ.พิมพิกา ตินะลา

5 ด.ช.สุทิน มณีใจ ด.ช.ศักรินทร์ สุทธกุล
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ด.ช.สุทิน มณีใจ ด.ช.ศักรินทร์ สุทธกุล ด.ญ.วรัญญา สุขใส

6 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.ณัฐวุฒิ คำหล่อ ด.ช.ภูริพัฒน์ หมื่นทิ ด.ช.วราวุฒิ กาฟัง ด.ช.รพีพัฒน์ กาฟัง ด.ญ.พรรณิษา ขัดทุ่งฝาย ด.ญ.กัลยารัตน์ จะแปง

7 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.ธนภัทร ศรีเมือง ด.ช.สุกฤษฎ์ กาลี ด.ช.มนตรี เกตุบุตร ด.ช.ธีรศักดิ์ หมื่นเทพ ด.ช.พีรพงษ์ เทพปันติ ด.ญ.อรญา ปัญญาเครือ

8 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
ด.ญ.วารินทร์ เทพปันติ ด.ญ.อรญา หมื่นศรีธิ ด.ญ.สรียา เทพฝั้น

9 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.อัครพล ศิริแสน ด.ช.อนุวัฒน์ คำนะบุตร ด.ญ.กรรธิดา บุญมา

10 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
ด.ช.ณัฐนันท์ อินต๊ะวัง ด.ช.ธีระวัฒน์ วงศ์เกตุ ด.ญ.วีรญา ก๋องอินตา


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google