งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแลง ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแลง ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแลง ปีการศึกษา 2555

2 นักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปี การศึกษา 2555 ด. ช. ศักดินนท์ จันทร์ใหญ่ ด. ช. อภิวัฒน์ ระวังวงค์ ด. ญ. รัตณาภรณ์ แก่นแก้ว

3 ด. ช. ภัสกร ปัญญาเครือ ด. ช. ธนาวุฒิ เทือกศรีวิชัย ด. ช. วรเทพ กาฟัง ด. ช. อนุภูมิ ปิงเมือง ด. ช. ธีรวัฒน์ ชมภูใบ ด. ช. วันชนะ แก้วคำชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

4 ด. ญ. ศิริมล ทิพันธ์ ด. ญ. พิมพิกา ติ นะลา

5 ด. ช. สุทิน มณีใจ ด. ช. ศักรินทร์ สุทธกุล ด. ญ. วรัญญา สุขใส นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555

6 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ด. ช. ณัฐวุฒิ คำหล่อ ด. ช. ภูริพัฒน์ หมื่นทิ ด. ช. วราวุฒิ กาฟัง ด. ช. รพีพัฒน์ กาฟัง ด. ญ. พรรณิษา ขัดทุ่ง ฝาย ด. ญ. กัลยารัตน์ จะแปง

7 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2555 ด. ช. ธนภัทร ศรีเมือง ด. ช. สุกฤษฎ์ กาลี ด. ช. มนตรี เกตุบุตร ด. ช. ธีรศักดิ์ หมื่นเทพ ด. ช. พีรพงษ์ เทพ ปันติ ด. ญ. อรญา ปัญญาเครือ

8 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2555 ด. ญ. วารินทร์ เทพปันติ ด. ญ. อรญา หมื่น ศรีธิ ด. ญ. สรียา เทพฝั้น

9 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ปี การศึกษา 2555 ด. ช. อัครพล ศิริแสน ด. ช. อนุวัฒน์ คำนะ บุตร ด. ญ. กรรธิดา บุญมา

10 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ด. ช. ณัฐนันท์ อินต๊ะวัง ด. ช. ธีระวัฒน์ วงศ์เกตุ ด. ญ. วีรญา ก๋องอินตา


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแลง ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google