งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การบวก จัดทำ โดย นางวิลาวรรณ ทองโสม อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การบวก จัดทำ โดย นางวิลาวรรณ ทองโสม อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การบวก จัดทำ โดย นางวิลาวรรณ ทองโสม อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3 การบวก การบวก เป็น การนับรวม จำนวนสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สอง กลุ่มขึ้นไป

4 2 รวมกับ 2 เท่ากับ 4 ตัวอย่ าง

5 3 รวมกับ 1 เท่ากับ 4 ตัวอย่าง

6 4 รวมกับ 1 เท่ากับ 5 ตัวอย่า ง

7 แบบฝึกหัด 1. 2 รวมกับ 4 เท่ากับ 6

8 2. 3 รวมกับ 6 เท่ากับ 9

9 3. 6 รวมกับ 1 เท่ากับ 7

10 4. 4 รวมกับ 3 เท่ากับ 7

11 5. 5 รวมกับ 3 เท่ากับ 8

12 ขอขอบคุณ ผู้ให้คำแนะนำ 1. อาจารย์บุญรวม ไมตรีจิตร์ 2. อาจารย์อนุสรณ์ สุวรรณ เจริญ ผู้ให้เสียง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา เฉย คล้าย 2. เด็กชายณัฐวุฒิ ทองศรี


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การบวก จัดทำ โดย นางวิลาวรรณ ทองโสม อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google