งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง

2 เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผม นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ ทอง ขอส่งคะแนนของเพื่อนนิสิต จำนวน 15 นาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3 คะแนน ลำดับที่ ชื่อ - สกุลคะแนนเก็บ กลาง ภาค ปลาย ภาค เข้า เรียน รว ม 1 นายกรกช แสงพันตา 928362093 2 นายคณัสนันท์ วัลมาลี 829332090 3 นายณพพร กาละวัย 928352092 4 นายธนกิจ ยิ้มเป็นยวง 727382092 5 นายธนาคม สีปิ่นเป้า 825371989 6 นายพันธ์เทพ จันทร์เรือง 922381887 7 นายเนติพันธ์ สมจิตตต์ 828391792 8 นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว 925402094 9 นายศุภณัฐ จันทร์วัฒนอุดม 924382091 10 นายอนวัช นารถกุลภัทร 726362089 11 นายอภิชัย อรวิจิตร 827341079 12 นายธนดล ดอกรังกูล 929342092 13 นายธีรนารถ ราชรองเมือง 826351887 14 นายประวีร์ กาญจนวิฬา 928361891 15 นายศุภชัย สมอดิศร 827361990

4


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google