งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง
งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง

2 เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
กระผม นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง ขอส่งคะแนนของเพื่อนนิสิตจำนวน 15 นาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3 นายพันธ์เทพ จันทร์เรือง 22 18 87 นายเนติพันธ์ สมจิตตต์ 39 17
คะแนน ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนนเก็บ กลางภาค ปลายภาค เข้าเรียน รวม 1 นายกรกช แสงพันตา 9 28 36 20 93 2 นายคณัสนันท์ วัลมาลี 8 29 33 90 3 นายณพพร กาละวัย 35 92 4 นายธนกิจ ยิ้มเป็นยวง 7 27 38 5 นายธนาคม สีปิ่นเป้า 25 37 19 89 6 นายพันธ์เทพ จันทร์เรือง 22 18 87 นายเนติพันธ์ สมจิตตต์ 39 17 นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว 40 94 นายศุภณัฐ จันทร์วัฒนอุดม 24 91 10 นายอนวัช นารถกุลภัทร 26 11 นายอภิชัย อรวิจิตร 34 79 12 นายธนดล ดอกรังกูล 13 นายธีรนารถ ราชรองเมือง 14 นายประวีร์ กาญจนวิฬา 15 นายศุภชัย สมอดิศร

4


ดาวน์โหลด ppt ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google