งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง

2 เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผม นิสิตภาณิชยนาวีอรรถวุฒิ โพธิ์ ทอง ขอส่งคะแนนของเพื่อนนิสิต จำนวน 15 นาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3 คะแนน ลำดับที่ ชื่อ - สกุลคะแนนเก็บ กลาง ภาค ปลาย ภาค เข้า เรียน รว ม 1 นายกรกช แสงพันตา นายคณัสนันท์ วัลมาลี นายณพพร กาละวัย นายธนกิจ ยิ้มเป็นยวง นายธนาคม สีปิ่นเป้า นายพันธ์เทพ จันทร์เรือง นายเนติพันธ์ สมจิตตต์ นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว นายศุภณัฐ จันทร์วัฒนอุดม นายอนวัช นารถกุลภัทร นายอภิชัย อรวิจิตร นายธนดล ดอกรังกูล นายธีรนารถ ราชรองเมือง นายประวีร์ กาญจนวิฬา นายศุภชัย สมอดิศร

4


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอคะแนน ของนิสิตชั้นปี่ที่ 1 โดย นิสิตภาณิชยนาวีอรรถ วุฒิ โพธิ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google