งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 1
กนกรัตน์ กฤษดา กิตติยา กิติคุณ

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 2
ขวัญชนก ชุตินันท์ ธเนศ ผาติ

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 3
นภาพร รชนีกร วราวุธ อัครพัฒน์

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 4
วรัญญา วงศ์รัตน์ กฤตยชญ์ พิมพิกา สุธี

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 5
รัญชนา อภิญญา ณัฐวุฒิ รชฏ

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 6
นิศานาถ พิมพ์ใจ ศิรประภา อโนชา

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 7
ชนาธิป ชนิดา ณัฏฐา ธีระ

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 8
เนรัญชนา พรพิมพ์ พุฒิกร ไพบูลย์

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 9
พลอยไทย รณชัย วรัญญา ธรรมวิทยากุล


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 7/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google