งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงงานแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงงานแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงงานแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ”
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี (CSR) “ โครงงานแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ” มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้านราชาวดี และบ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

2 สภาพของปัญหา ในปัจจุบันพบว่า มีเด็กถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กพิการ ซึ่งเห็นได้จากสถานรับเลี้ยงเด็กหลายๆ แห่ง การขาดการดูแลที่ไม่ทั่วถึงทำให้น้องๆ รู้สึกขาดความอบอุ่น จึงคิดว่าตนเองด้อยค่า ด้อยโอกาสกว่าคนอื่นๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงทำโครงงาน “แด่น้องผู้ด้อยโอกาส” ขึ้นมาเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่น้องๆ สร้างกำลังใจให้น้องได้ใช้ชีวิตต่อไป โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของต่างๆ ให้กับน้องๆ

3 วัตถุประสงค์ 1. เลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของต่างๆ แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส 2. สร้างความอบอุ่นและกำลังใจรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้แก่น้องๆ

4 3. ให้น้องๆ เห็นคุณค่าของตนเอง 4. สร้างประโยชน์และความดีเพื่อแผ่นดิน
3. ให้น้องๆ เห็นคุณค่าของตนเอง 4. สร้างประโยชน์และความดีเพื่อแผ่นดิน มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ

5 วิธีการดำเนินงาน 1. ไปทัศนศึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้านราชาวดีและบ้านนนทภูมิ 2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงาน 3. นำเสนอโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 4. จัดทำกล่องรับบริจาค 5. ปฏิบัติการรับบริจาคตามสถานที่ที่กำหนดไว้ 6. นับและรวบรวมเงินบริจาค 7. จัดหาซื้อสิ่งของสำหรับบริจาค 8. นำสิ่งของไปให้น้องๆ ตามมูลนิธิต่างๆ 9. รวบรวมข้อมูล 10. จัดทำรูปเล่มโครงงานและป้ายนิเทศนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน

6 เล่นดนตรีรับบริจาคเงินที่ตลาดนัดสวนจตุจักร

7

8 อยากบอกรักเธอให้เธอได้รู้.......

9 เราชาว ด.ม.จ. ทำดีเพื่อแผ่นดิน

10 ขอบคุณนะครับ.. ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยกันบริจาค

11 ขอรับบริจาคเพื่อผู้ด้อยโอกาสค่ะ........

12

13 ขอบคุณครับ

14 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

15 ขอบคุณค่ะพี่คนสวย

16 คนหล่อขอทำดีด้วยคน

17 ขอบคุณคะที่ช่วยบริจาค

18 หนูขอช่วยด้วยคนนะคะ

19 ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมด้วยช่วยกัน

20 ชุมชนมีส่วนร่วม

21 คุณครูใจดีทุกคน

22 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. น้องๆได้รับความสุขและความอบอุ่น

23 รับขนมค่ะ... เก่งมากค่ะน้อง...........
2. สร้างกำลังใจให้น้องๆ เพื่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า ได้อย่างมีความสุข รับขนมค่ะ... เก่งมากค่ะน้อง

24 3. น้องๆ ได้รับอาหารกลางวันและสิ่งของต่างๆ
ทานให้อิ่มนะคะ

25 4. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกระทำความดี
เพื่อแผ่นดิน

26 แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป นะคะ...นะครับ

27 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางทัศนีย์ สุนทรนัฏ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางทัศนีย์ สุนทรนัฏ 1. นายชาญณรงค์ เป็งเรือน 2. นายปุณณชัย จันปุ่ม 3. นายยศสกุล วิภาวะบุตร 4. นางสาวกนกวรรณ อัครผล 5. นางสาวณัฐนันท์ ล่าบ้านหลวง 6. นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองใบ 7. นางสาวศรัญญา นกจันทร์ 8. นางสาวศศิธร ผลทาน 9. นางสาวสุกัญญา สุพรรณโรจน์ 10. นางสาวสุทธิกานต์ วงษ์จันทร์เพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะผู้จัดทำ

28 แล้วเจอกันอีกนะน้อง ครับ ผมจะรอ


ดาวน์โหลด ppt “ โครงงานแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google