งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้าน ราชาวดี และบ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้าน ราชาวดี และบ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้าน ราชาวดี และบ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 www.dmj.ac.th

2 ในปัจจุบันพบว่า มีเด็กถูกทอดทิ้งเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะเด็กพิการ ซึ่งเห็นได้จากสถานรับ เลี้ยงเด็กหลายๆ แห่ง การขาดการดูแลที่ไม่ทั่วถึง ทำให้น้องๆ รู้สึกขาดความอบอุ่น จึงคิดว่าตนเอง ด้อยค่า ด้อยโอกาสกว่าคนอื่นๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงทำโครงงาน “ แด่น้อง ผู้ด้อยโอกาส ” ขึ้นมาเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่น้องๆ สร้างกำลังใจให้น้องได้ใช้ชีวิตต่อไป โดยเปิดรับ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของต่างๆ ให้กับน้องๆ

3 1. เลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของต่างๆ แก่ น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส 2. สร้างความอบอุ่นและกำลังใจรอยยิ้ม เสียง หัวเราะให้แก่น้องๆ

4 3. ให้น้องๆ เห็นคุณค่าของ ตนเอง 4. สร้างประโยชน์และความดี เพื่อแผ่นดิน มอบสิ่งของ ให้กับผู้พิการ

5 1. ไปทัศนศึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้านราชาวดีและบ้านนนทภูมิ 2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงาน 3. นำเสนอโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 4. จัดทำกล่องรับบริจาค 5. ปฏิบัติการรับบริจาคตามสถานที่ที่กำหนดไว้ 6. นับและรวบรวมเงินบริจาค 7. จัดหาซื้อสิ่งของสำหรับบริจาค 8. นำสิ่งของไปให้น้องๆ ตามมูลนิธิต่างๆ 9. รวบรวมข้อมูล 10. จัดทำรูปเล่มโครงงานและป้ายนิเทศนำเสนอ ครูที่ปรึกษาโครงงาน

6

7

8 อยากบอกรักเธอ ให้เธอได้รู้.......

9 เราชาว ด. ม. จ. ทำ ดีเพื่อแผ่นดิน

10 ขอบคุณนะครับ.. ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยกันบริจาค

11 ขอรับบริจาคเพื่อ ผู้ด้อยโอกาสค่ะ........

12

13 ขอบคุณครับ..........

14 ขอบคุณค่ะ............... ขอบคุณครับ.............

15 ขอบคุณค่ะพี่คนสวย

16 คนหล่อขอทำดี ด้วยคน

17 ขอบคุณคะที่ ช่วยบริจาค

18 หนูขอช่วยด้วยคนนะ คะ

19 ร่วมด้วย ช่วยกัน

20

21

22 1. น้องๆได้รับความสุข และความอบอุ่น

23 2. สร้างกำลังใจให้น้องๆ เพื่อการดำเนิน ชีวิตในวันข้างหน้า ได้อย่างมีความสุข รับขนมค่ะ... เก่งมากค่ะ น้อง...........

24 3. น้องๆ ได้รับอาหารกลางวันและ สิ่งของต่างๆ ทานให้อิ่มนะ คะ.........

25 4. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกระทำความดี เพื่อแผ่นดิน

26 แล้วพบกันใหม่ในโอกาส ต่อไป นะคะ... นะครับ

27 1. นายชาญณรงค์ เป็งเรือน 2. นายปุณณชัยจันปุ่ม 3. นายยศสกุลวิภาวะ บุตร 4. นางสาวกนกวรรณอัคร ผล 5. นางสาวณัฐนันท์ล่าบ้าน หลวง 6. นางสาวภัทรานิษฐ์ทองใบ 7. นางสาวศรัญญา นกจันทร์ 8. นางสาวศศิธรผล ทาน 9. นางสาวสุกัญญา สุพรรณโรจน์ 10. นางสาวสุทธิกานต์วงษ์ จันทร์เพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองจา ตุรจินดา คณะ ผู้จัดทำ

28 แล้วเจอกัน อีกนะน้อง ครับ ผมจะรอ.......


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้าน ราชาวดี และบ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google