งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
ตอนที่ 9 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ความหมายและความสำคัญ คำว่า “วิสัยทัศน์” หรือ “VISION” นี้ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้ว่า “การมองการณ์ไกล” “การคิดอย่างมีอนาคต” “การมองไปข้างหน้า” “การคิดอย่างก้าวหน้า” หรือแม้แต่ “การคิดอย่างรอบด้านและยาวไกล”

2 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ องค์ประกอบที่นำไปสู่การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
1. ต้องมีทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ 2. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3. ต้องมีความเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลม 4. ต้องทำงานที่ท้าทาย

3 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
เทคนิคการฝึกฝนเพื่อสร้างการมีวิสัยทัศน์ 1. ต้องไม่ติดยึด หรือติดกรอบความเชื่อเก่า ๆ 2. ต้องหมั่นคิดและมองว่า อะไรจะเป็นไปได้ต่อไป

4 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
หลักเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 1. หลักแห่งความคาดหวัง 2. หลักแห่งความเปลี่ยนแปลง 3. หลักแห่งการแข่งขัน 4. หลักแห่งการลงทุน 5. หลักของประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด

5 การพูดสู่การเป็นผู้นำและการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
“ต้องรู้สึกว่า จะต้องลุกขึ้นพูดและกำลังคอยโอกาสอันเหมาะสม” 1. ไวต่อความรู้สึก 2. ลุ่มลึกการสื่อสาร

6 ผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ 2. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย
1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย 2. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย 3. ผู้นำแบบปล่อยอิสระเสรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google