งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ความหมายและความสำคัญ คำว่า “ วิสัยทัศน์ ” หรือ “VISION” นี้ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้ว่า “ การมอง การณ์ไกล ” “ การคิดอย่างมีอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ความหมายและความสำคัญ คำว่า “ วิสัยทัศน์ ” หรือ “VISION” นี้ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้ว่า “ การมอง การณ์ไกล ” “ การคิดอย่างมีอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ความหมายและความสำคัญ คำว่า “ วิสัยทัศน์ ” หรือ “VISION” นี้ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้ว่า “ การมอง การณ์ไกล ” “ การคิดอย่างมีอนาคต ” “ การมองไปข้างหน้า ” “ การคิดอย่าง ก้าวหน้า ” หรือแม้แต่ “ การคิดอย่างรอบ ด้านและยาวไกล ” ตอนที่ 9

2 ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ องค์ประกอบที่นำไปสู่การเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ 1. ต้องมีทัศนคติในเชิง สร้างสรรค์ 2. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3. ต้องมีความเฉลียวฉลาด และเฉียบแหลม 4. ต้องทำงานที่ท้าทาย

3 ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ เทคนิคการฝึกฝนเพื่อสร้างการ มีวิสัยทัศน์ 1. ต้องไม่ติดยึด หรือติดกรอบ ความเชื่อเก่า ๆ 2. ต้องหมั่นคิดและมองว่า อะไร จะเป็นไปได้ต่อไป

4 ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ หลักเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 1. หลักแห่งความคาดหวัง 2. หลักแห่งความ เปลี่ยนแปลง 3. หลักแห่งการแข่งขัน 4. หลักแห่งการลงทุน 5. หลักของประโยชน์สูงสุด และดีที่สุด

5 ผู้นำ การพูดสู่การเป็นผู้นำและการประชุมที่มี ประสิทธิภาพ “ ต้องรู้สึกว่า จะต้องลุกขึ้นพูดและกำลัง คอยโอกาสอันเหมาะสม ” 1. ไวต่อ ความรู้สึก 2. ลุ่มลึกการ สื่อสาร

6 ผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ 1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย 2. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย 3. ผู้นำแบบปล่อยอิสระเสรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ความหมายและความสำคัญ คำว่า “ วิสัยทัศน์ ” หรือ “VISION” นี้ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้ว่า “ การมอง การณ์ไกล ” “ การคิดอย่างมีอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google