งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – น.

2 การพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน
กิจกรรมตามภารกิจหลักและการดำเนินการจัดการความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 500 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – น.

3 AAR : After Action Review
คือ การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติภารกิจที่ได้ทำผ่านไปแล้วว่ามีผลอย่างไร และมีอะไรที่เป็นความรู้ บทเรียน และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติในครั้งต่อไป ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น

4 ประโยชน์ของ AAR 1. เกิดองค์ความรู้ได้เร็ว/ทันเวลา ทันใช้งาน ( Just in Time Learning ) 2. เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำงานเป็นทีม 3. เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการรับฟังกันและกัน ผู้ใหญ่ฟังเด็ก เด็กกล้าแสดงความเห็น 4. ข้อมูลความรู้เกิดการแพร่กระจายได้รวดเร็วจากการสื่อสารที่ดีของทีม 5. ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรจะสูงขึ้น ดีขึ้น

5 เป้าหมายของ AAR หลักการสำคัญของ AAR
ยกระดับความรู้คน เพื่อยกระดับการทำงาน หลักการสำคัญของ AAR เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์บุคคล เน้นการชื่นชม ไม่ใช่การตำหนิหรือจับผิด เลี่ยง ( ไม่มี ) การสั่งการในกระบวนการ AAR แสดงข้อมูลความคิดในมุมของตนอย่างอิสระสร้างสรรค์

6 สรุป 6 คำถามสำคัญใน AAR อะไรคือเป้าหมายที่เราตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้น ?
อะไรคือสิ่งที่ทำได้ดี/เกินคาด เพราะอะไร ? อะไรคือสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี เพราะอะไร ? ควรจะมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง ? บทเรียนที่ได้/เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้ ? บทเรียนที่ได้จะนำไปพัฒนางานครั้งต่อไปอย่างไร ?

7 กระบวนการของ AAR 7 ขั้นตอน
นัดหมาย/จัดประชุมสรุปความรู้ร่วมกันโดยเร็ว สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด ไม่…ฯ มีคุณอำนวยคอยกระตุ้น ตั้งคำถาม ดูกติกากลุ่ม มีการรวบรวมประเด็นความสำเร็จ/ให้เป็นรูปธรรม รวบรวมปัญหา/จุดอ่อนและหาสาเหตุที่ชัดเจน ร่วมกันสรุปและบันทึกความรู้ที่เกิดขึ้น นำความรู้ที่ได้รับเป็นทุนที่ดีในการทำงานต่อไป

8 หลักปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม AAR
ให้และรับข้อมูลป้อนกลับในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูด/คิด/สื่อสารเชิงบวก ไม่ตำหนิ/บ่น เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น รับฟัง+ให้เกียรติ ไม่หักล้าง/กีดขวางความคิดผู้อื่น มีส่วนร่วมในสิ่งที่รู้ ไม่แสดงท่าทีเฉยๆ/ไม่อยากมีส่วนร่วม

9

10 เอกสารอ้างอิง จากหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน รุ่นที่ 3 โดย อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร สถาบันเมธาฟอรั่ม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการสรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก และ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google