งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ของสองบริษัท คือ Dell และ Hewlett – Packard กรณีศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ของสองบริษัท คือ Dell และ Hewlett – Packard กรณีศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ของสองบริษัท คือ Dell และ Hewlett – Packard กรณีศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ของสองบริษัท คือ Dell และ Hewlett – Packard บริษัท DellHP กลยุทธ์การประกอบเครื่องพีซีตาม ความต้องการของลูกค้า การมีสัมพันธภาพที่ดี และมี การตกลงกันก่อนล่วงหน้า KM การใช้ความรู้ซ้ำๆการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใน แบบบุคคลสู่บุคคล เป้าหมา ย นำเสนอบริการตามความ ต้องการอย่างสุดกู่ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของทั้งสองบริษัท (Key Success factors)

3 กลยุทธ์การแข่งขันของเดลล์ก็คือ การประกอบเครื่องพีซีตามความ ต้องการที่ราคาไม่แพง และขายตรง สู่ลูกค้า ระบบการจัดการความรู้ที่ ซับซ้อนเป็นปัจจัยสำคัญอยู่เบื้องหลัง รูปแบบทางธุรกิจนี้ เดลล์ได้ลงทุนไป เป็นจำนวนมากในเรื่องของคลังข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่บรรจุรายการของ ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ตลอดเวลา แนวทางการปฏิบัติของบริษัท Dell

4 เดลล์ต้องลงทุนลงแรงในการมี สัมพันธภาพที่ดี และมีการตกลงกันก่อน ล่วงหน้า เพื่อตัดสินใจและกำหนด คุณสมบัติต่างๆ แต่การลงทุนนี้ก็ให้ผล คุ้มค่า จากการที่ได้มีการใช้ความรู้ซ้ำๆ นั่นเอง ในปี 1997 เดลล์ส่งเครื่องพีซีได้ถึง 11 ล้านเครื่อง ระบบเหล่านี้ประกอบจาก คุณสมบัติที่ต่างกัน ถึง 40,000 แบบ ( โดยที่คู่แข่งโดยทั่วไปเสนอลูกค้าได้ เพียง 100 แบบ ) แนวทางการปฏิบัติของบริษัท Dell ที่มาของรูปภาพ : http://www.dell.com/ ที่มาของรูปภาพ : http://www.dell.com/ และ http://onairnetwork.net/main/dell-saler/ http://onairnetwork.net/main/dell-saler/

5 แนวทางการปฏิบัติของบริษัท Hewlett – Packard Hewlett – Packard (HP) ได้ใช้แนวทาง แบบบุคคลต่อบุคคลในการสนับสนุนกล ยุทธ์ธุรกิจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่างๆ เพื่อให้กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ ความรู้ ทางเทคนิคต่างๆ จะต้องส่งผ่าน ไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันการ บริษัทจึงได้จัดช่องทางของการ แลกเปลี่ยนความรู้ไว้ในแบบบุคคลสู่บุคคล

6 แนวทางการปฏิบัติของบริษัท Hewlett – Packard ตัวอย่างเช่น พวกวิศวกรที่ มักจะใช้เครื่องบินเป็นประจำเพื่อไป เยี่ยมแผนกอื่นๆ และร่วมกันแบ่งปัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ มีความเป็นไปได้โดยใช้แนวทางแบบ บุคคลสู่บุคคลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน การประชุมกับแผนกต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ในระดับ บริษัท

7 ที่มารูป : http://www.metrologygauge.com/osilloscope.htm และ ที่มารูป : http://www.metrologygauge.com/osilloscope.htm และ ww8.hp.com/th/en/home.html แนวทางการปฏิบัติของบริษัท Hewlett – Packard ทีมงานของ HP เพิ่งได้ พัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (Oscilloscope) ซึ่ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดย ใช้ระบบปฏิบัติการและระบบการ เชื่อมต่อบน Windows

8 Powerpoint Templates Page 8


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ของสองบริษัท คือ Dell และ Hewlett – Packard กรณีศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google